Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter


WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
 Wydział     Student       Pracownicy   Dydaktyka        Nauka        Kontakt 
Doktorant


Spotkanie z opiekunem roku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopnia
mgr inż. Ewa IWANINĄ-SZOPIŃSKA
dla studentów drugiego roku grupy 151 BN
w sprawie wyboru promotora
odbędzie się 27.04.2017 r. (czwartek)
o godzinie 12:25 w sali 209/7.UWAGA
 STUDENCI

Decyzja Dziakana WDiOM w sprawie zasad wyboru specjalnści studiów
oraz zasad wyboru promotorów prac dyplomowych
przez studentów studiów I i II stopnia w r.a. 2016/2017


Załącznik do decyzji Dziekana
(całkowita liczba dyplomantów oraz liczba dyplomantów, którzy mogą być wyłonieni w trybie konkursowym)
 Spotkanie z dyplomantami dr Alicji Mrozowskiej odbędzie się w dniu 27/04/2017 o godzinie 13:15 w sali 309/9.
Obecność obowiązkowa!
 
W ZSO nr 2 w Kartuzach, dokładniej zaś w kartuskim II LO, wkrótce powstaną klasy mundurowe.

22 lutego 2017 roku burmistrz Kartuz podpisał porozumienie o współpracy szkoły,
reprezentowanej przez dyrektor Marię Wentę-Barlak, z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni.Przedstawicielem trójmiejskiej uczelni w czasie wizyty w Kartuzach był komandor dr hab. Jarosław Teska, dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich. Dzięki porozumieniu II LO z AMW w szkole przy Os. Wybickiego powstaną klasy mundurowe o profilach policyjnym, pożarniczym oraz wojskowym.


Uczniowie 11 LO w Kartuzach będą mieli możliwość kształcić się w klasach o nowych profilach.
Fot. UM Kartuzy
Spotkanie z opiekunem rocznika mgr Martyną Kowalską
dla studentów grup 153 SIB, 164 MSI (A i B)
w sprawie wyboru promotra

odbędzie się 25.04.2017 r. (wtorek)
o godzinie 11:25 w sali 209/9.
11 maja w godzinach 16:00 - 19:00
odbędzie się OGÓLNOAKADEMICKI DZIEŃ SPORTU
Kategorie sportowe:

- pływanie
- futsal
- bieg z odbijaczem
- koszykówka
- podciąganie na drążku
- walka na bomie
 


UWAGA STUDENCI STACJONARNI I NIESTACJONARNI
Zaliczenie roznicy programowej
"Międzynarodowe stosunki polityczne"
odbędzie się w formie pisemnej
11.05.2017r (czwartek) o godzinie 16:30 w sali 112/9.
Obecność obowiązkowa
 dr. Piotr Lizakowski zaprasza na spotkanie z dyplomantami
w dniu 6.4.2017 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w sali 112/9.
WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJWydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego

oraz
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Akademii Marynarki Wojennej

mają zaszczyt zaprosić na

X Konferencję Naukową Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

"Prawo Humanitarne Wobec Wyzwań XXI wieku"

która odbędzie się 2 czerwca 2017 roku
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 


Konsultacje oraz rozliczenie praktyk programowych
w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017
dr Anna Miler

 Uwaga studenci posiadający zwolnienie z WF-u.
Zajęcia z teorii sportu w ramach zaliczenia przedmiotu "Wychowanie fizyczne" odbywać się będą
od dnia 6.3.2017 r. poniedziałki o godzinie 08:00 (2 godziny lekcyjne).
Zajęcia odbywać się będą w sali wykładowej Akademickiego Centrum Sportu.
Wszelkie wątpliwości związane z zaliczeniem teorii sportu proszę wyjaśniać z panem dr Piotrem Górskim.
tel. 261-26-28-59.
 Plan zajęć dla kierunku "Technologie kosmiczne i satelitarne" (aktualizacja 26.02.2017)
 Lista kandydatów przyjętych na kierunek
"Technologie kosmiczne i satelitarne"
w Akademii Marynarki Wojennej.

 Uwaga studenci grupy 1501 ABiPP
Nowa decyzja Dziekana ws. przydziału do realizacji przedmiotu
"Ludność w prawie międzynarodowym i polskim".

 


Uwaga studenci grupy 1501 ABiPP

Decyzja dziekana w sprawie realizacji przedmiotu
"Ludność w prawie międzynarodowym i polskim"
Rozkłady zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.

 Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych
w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.

STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO (BGF) 2017-2018

Przyjmowanie wniosków na programy stypendialne rządu francuskiego w roku 2017/2018
Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF) na rok akademicki 2017-2018.
Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) finansują i ułatwiają pobyt we Francji wybitnym polskim studentom oraz naukowcom. Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską. Każdego roku finansowanych jest ponad 400 miesięcy stypendiów.
Ambasada Francji w Polsce zarządza programami stypendialnymi, których prezentacja, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce w rubryce Stypendia (http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja).
Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom sfinansowanie studiów we Francji na poziomie Master 2 (BGF Master 2gi rok) lub Podwójnego doktoratu (BGF Doctorat en cotutelle) realizowanego między Francją i Polską.
Ambasada przyznaje również inne programy stypendialne pozwalające na sfinansowanie studiów na kierunkach artystycznych, zarządzania i administracji.
Wnioski o przyznanie stypendium Master 2 oraz Podwójnego doktoratu można składać do 5 marca 2017 roku.

Kontakt:
Antonin Borgnon, Ambasada Francji w Polsce
science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr (Fr./Eng.)
Informacje o programach stypendialnych rządu francuskiego (BGF):
http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacjaKonkurs Akademii Marynarki Wojennej:
„STAŻE BRUKSELSKIE”
pod patronatem
Jarosława Wałęsy Posła do Parlamentu Europejskiego
Przedmiotem konkursu jest staż dla jednego studenta Akademii Marynarki Wojennej, ufundowany przez Posła do Parlamentu Europejskiego Jarosława Wałęsę. W rekrutacji na staż mogą brać udział studenci I i II roku studiów magisterskich oraz studenci studiów doktoranckich z następujących Wydziałów:
• Dowodzenia i Operacji Morskich
• Nauk Humanistycznych i Społecznych

Celem stażu jest zapoznanie najlepszego studenta Akademii Marynarki Wojennej wyłonionego w drodze rekrutacji Wydziałów: Dowodzenia i Operacji Morskich oraz Nauk Humanistycznych i Społecznych z pracami w Parlamencie Europejskim w zakresie szeroko pojętych nauk społecznych, jak również zapoznanie studenta z pracą w samym Biurze Poselskim.

Więcej informacji TUTAJ.
Szanowni Państwo,
Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk zachęca studentów Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW do odbycia praktyk studenckich w jej biurze poselskim w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 90.

Pani poseł chwali wieloletnią współpracę ze studentami Państwa Wydziału i pragnie zagęścić współpracę wychodząc właśnie z inicjatywą przyjęcia 3 praktykantów w roku akademickim 2016/2017 w wymiarze godzin wymaganych przez Akademię Marynarki Wojennej.

Gwarantujemy przygotowanie studentów w sferze administracji parlamentarnej. Przedstawimy organizację pracy biura parlamentarnego i jego funkcjonowanie, wskażemy powiązania pracy parlamentarnej z władzą szczebla samorządowego i ministerialnego. Nie wszystkie aspekty funkcjonowania biura poselskiego można przedstawić w opisie, jednak zapewniamy o rzeczowym przekazaniu najważniejszej wiedzy. Jedyne czego wymagamy to podstawowa znajomość systemu politycznego Polski, podstawowe informacje dot. Sejmu i Senatu, funkcji Prezydenta i Rządu. Oczywiście po ukończonych praktykach wystawiamy studentowi opinię oraz wypełniamy niezbędne formalności wynikające z rozliczenia praktykanta z uczelnią.

Chętnych studentów prosimy o bezpośredni kontakt z biurem przy ul. Świętojańskiej 90/2,
pod numerem telefonu 58 661 16 06 lub adresem mailowym: dorota@arciszewska.pl

 

Od dziś rusza projekt „ ABK przyczółkiem do kariery!”. Realizatorem projektu jest Akademickie Biuro Karier wchodzące w skład Działu Karier i Promocji.
Projekt dedykowany jest dla studentów cywilnych studiów stacjonarnych Wszystkich Wydziałów AMW.

Co zyskasz?
• Zbadasz swoje kompetencje i predyspozycje zawodowe;
• Określisz profil zawodowy;
• Zaplanujesz ścieżkę rozwoju zawodowego;
• Przygotujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej.
Co oferujemy:
• Indywidualne sesje z profesjonalnym doradcą zawodowym;
• Program mentoringu w nowej pracy!


Jesteś zainteresowany?
Uwaga dyplomanci prof. Piotra Płonki
Terminy spotkań 

 UWAGA STUDENCI
Przypominamy, że została ustanowiona Odznaka Absolwenta Studiów Cywilnych AMW,
o którą można już wnioskować.

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI

Zasady przyznawania odznaki określa Uchwała Senatu AMW

Odpłatnie:

Koszt odznaki – 32 zł. 
Do składanego wniosku należy dołączyć dowód wpłaty
dokonany na konto:
BZ WBK 6/O Gdynia nr 4 O/Gdynia
95 1500 1881 1210 2003 3251 0000
z dopiskiem:
"WDiOM -imię- -nazwisko- opłata za Odznakę Absolwenta Studiów Cywilnych AMW"

Nieodpłatnie:
§ 2 ww. uchwały
4. Odznakę nieodpłatnie można nadać nie więcej niż trzem najlepszym 
absolwentom kierunków studiów prowadzonych w poszczególnych PJO.
5. O wyborze najlepszych absolwentów decyduje średnia będąca podstawą
obliczenia oceny końcowej zgodnie z § 37 ust. 2 RS. W przypadku takiej
samej średniej o wyborze najlepszego absolwenta decyduje średnia
arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w okresie
studiów, z pominięciem ocen z zaliczeń lub egzaminów zakwestionowanych
w trybie przewidzianym w § 18 ust. 3 RS.
6. W sytuacjach nieuregulowanych w ust. 5 rozstrzyga kierownik PJO.)


Odznakę będą mogli zakupić również absolwenci z poprzednich lat. 

UCHWAŁA nr 73 w sprawie określenia wzoru pamiątkowej
Odznaki Absolwenta Studiów Cywilnych AMW

  Uwaga studenci!

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września br. Dział Karier i Wsparcia Studentów (bud. 7 pom. 8) przyjmuje wnioski
o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017.
O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowią studenci pierwszego roku studiów II stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Stypendium może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w roku akademickim 2015/2016 i uzyskał w roku akademickim 2016/2017 wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:
wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Spełnienie ww. warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli student jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim był urlop od zajęć w uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.

Z wykazem uwzględnianych do stypendium wybitnych osiągnięć, a także z trybem i zasadami wnioskowania o stypendium można zapoznać się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (LINK)

Decyzja Rektora - Komendanta ws. stypendium ministra.

Dział Karier i Wsparcia Studentów
 
TRWA NABÓR NA III EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
"CYBERBEZPIECZEŃSTWO"

Uczelnia: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Partner: VS DATA
Nazwa kierunku: Cyberbezpieczeństwo
Czas trwania studiów: II semestry, rok 2016/2017

Informacje ogólne:
- przewidywany termin rozpoczęcia zajęć pierwszego zjazdu:
październik 2016 r.
- planowane zakończenie zajęć – czerwiec 2017 r.
- zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
- o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
- absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej.Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – ABI / IODo
podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem informacji


STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z
Generalnym Inspektorem Ochrony Danych OsobowychPorozumienie z Generalnym Inspektorem Danych Osobowych    

Zjazd inauguracyjny studiów podyplomowych zarządzania bezpieczeństwem informacji
odbędzie się 8 i 9 października 2016r. (sobota i niedziela) o godzinie 9:30.

 UWAGA STUDENCI
Poniżej zamieszczono decyzję Dziekana WDiOM
o przydziałach do specjalności na wszystkich kierunkach studiów.
>>> LINK <<<
 REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W R.AK. 2016/2017

 UWAGA STUDENCI
na WDiOM powstała inicjatywa związana ze stworzeniem
Koła Naukowego poświęconego problemom OBRONNOŚCI
ze szczególnym uwzględnieniem pracy w obszarach zainteresowań, jak:

- współczesne zagrożenia militarne i niemilitarne, wobec których użyty jest/będzie potencjał wojskowy (Marynarka Wojenna),
- funkcjonowanie sił zbrojnych w czasie pokoju i wojny,
- rozwój taktyki Marynarki Wojennej,
- rozwój systemu obronnego państwa,
- zadania w strukturach NATO.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Kontakt dla osób zainteresowanych i bliższe szczegóły:
kmdr ppor. dr. Rafał MIĘTKIEWICZ (310/9)
email: r.mietkiewicz@amw.gdynia.pl
tel. 261262569
 


Informacje dla pracowników uczelni dot. programu Erasmus +
do pobrania TUTAJ oraz na pasku bocznym.
 


UWAGA NAUCZYCIELE AKADEMICCY ORAZ STUDENCI
Od 1 lutego br. obowiązują nowe godziny zajęć dydaktycznych.
Na naszym Wydziale obowiązywać będą od 15.02.br. tj. od rozpoczęcia semestru letniego.
Zmiany dotyczą tylko studiów stacjonarnych. Na studiach niestacjonarnych godziny zajęć pozostają bez zmian.

Godziny zajęć obowiązujące na studiach stacjonarnych
od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016:

  


Nowy kierunek studiów - Bezpieczeństwo morskie państwa!

 
Jeśli swoją przyszłość wiążesz z pracą:
• w sektorach gospodarki morskiej;
• gdzie będziesz odpowiadać za zapewnienie bezpieczeństwa obiektów i instalacji morskiej 
   infrastruktury krytycznej;
• lub służbą w instytucjach państwowych odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa na
   akwenach morskich i bezpieczeństwa morskiego państwa.
TO TEN KIERUNEK JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!!

W roku akademickim 2015/16 Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich otwiera studia
I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo morskie państwa. Jest to jedyny taki kierunek
w Polsce!
Studia będą powadzone w 4 specjalnościach:
• Bezpieczeństwo morskiej infrastruktury krytycznej
Specjalność przygotowująca absolwenta do pracy na stanowiskach osób odpowiedzialnych
za zapewnienie bezpieczeństwa obiektów i instalacji morskiej infrastruktury krytycznej.
Dla chętnych dodatkowo będą organizowane kursy na oficera ochrony obiektu portowego
(Port Facility Security Officer PFSO).
• Bezpieczeństwo w transporcie spedycji i logistyce
W ramach tej specjalności przekazywana będzie wiedza w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania współczesnych zintegrowanych łańcuchów logistycznych, w tym transportu i magazynowania ładunków niebezpiecznych oraz spedycji. Dla chętnych dodatkowo będą organizowane kursy na doradców i kandydatów na doradców
do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych DGSA (Dangerous Goods Safety Advisers).
• Bezpieczeństwo w gospodarce morskiej
Specjalność przeznaczona dla osób wiążących swoją przyszłość z pracą w sektorach gospodarki morskiej i zainteresowanych bezpieczeństwem eksploatacji zasobów morskich, transportu morskiego, przeładunków portowych czy turystyki morskiej.
• Siły morskie współczesnego państwa
Specjalność przeznaczona dla osób wiążących swoją przyszłość z pracą w służbach
i instytucjach państwowych odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach morskich i bezpieczeństwa morskiego państwa (np. marynarka wojenna, straż graniczna, ratownictwo morskie, służby celne itp.).drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl