Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter

 

 

 


PROREKTOR DS. WOJSKOWYCH
kmdr dr inż. Mariusz MIĘSIKOWSKI

  

Kmdr dr inż. Mariusz Mięsikowski
(ur. 5 listopada 1962 r. w Toruniu) jest absolwentem Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. Po ukończeniu studiów w 1987 roku rozpoczął służbę w Grupie Okrętów Szkolnych. W latach 1987-1990 pełnił obowiązki dowódcy działów: artyleryjskiego, następnie łączności i obserwacji technicznej na ORP „Wodnik”. W 1990 roku objął obowiązki zastępcy dowódcy szkolnego okrętu żaglowego ORP „Iskra”, które pełnił do 1996 r. biorąc udział we wszystkich ważniejszych przedsięwzięciach okrętu z tego okresu: operacjach żagiel, „Columbus Regatta” w 1992 r., rejsie okrętu dookoła świata (1995-1996). W 1993 roku zdał egzamin i uzyskał uprawnienia do samodzielnego dowodzenia okrętem.

W latach 1996-2000 odbył środowiskowe stacjonarne studia doktoranckie w Wojskowej Akademii Technicznej. Rozprawę doktorską nt. "Wpływ ruchu okrętu na dokładność wskazań analitycznego kompasu żyroskopowego typu strapdown", napisaną pod kierownictwem pana kmdr. prof. dr. hab. inż. Andrzeja Felskiego, obronił przed Radą WNiUO AMW w 2000 r. Po obronie doktoratu kontynuował pracę naukowo-dydaktyczną w Instytucie Nawigacji i Hydrografii Morskiej na stanowiskach: starszego wykładowcy, adiunkta i ostatnio kierownika Zakładu Systemów Nawigacyjnych. W 2006 roku, czasowo pełnił obowiązki Dyrektora INiHM. W 2001 r. ukończył międzynarodowy kurs specjalistyczny w The Royal Danish Naval Tactical and Weapons School w Kopenhadze.

Obszar jego zainteresowań naukowo-dydaktycznych obejmuje systemy i okrętowe urządzenia nawigacyjne, manewrowanie okrętem oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo nawigacji. W 2002 roku uczestniczył w uruchomieniu oraz wprowadzeniu do procesu dydaktycznego w Uczelni laboratorium – Zespołu Okrętowych Systemów Nawigacyjno-Manewrowych. Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, Polskiego Forum Nawigacyjnego oraz kapituły Bractwa Kaphornowców. Od 2000 roku jest ławnikiem Izby Morskiej w Gdyni. 

 
 

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl