Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Podstawa prawna rekrutacji

Akty prawne regulujące proces rekrutacji na studia w Akademii Marynarki Wojennej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego:
  1. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1726).
  2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2014 poz. 1627).
  3. Zarządzenie Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2017/2018 (Dz.Urz. MON poz. 52).
  4. Uchwała Senatu Akademii Marynarki Wojennej Nr 49/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów wyższych w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w roku akademickim 2017/2018.
  5. Uchwała Nr 10/2014 Senatu AMW w sprawie zasad rekrutacji laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych (na lata akademickie 2015/2016 - 2017/2018).
  6. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz.U.2017 poz. 315).
  7. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U. 2015 poz. 761, z późn. zm.).
  8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej (Dz.U.2016 poz. 1608).
  9. Zarządzenie Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej w sprawie opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia, opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów - w przygotowaniu.
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl