Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Piotr J. Przybysz
A few remarks based on the works of Stefan Morawski and The End of Art by Donald Kuspit
(Kilka uwag opartych na pracach Stefana Morawskiego oraz Końcu sztuki Donalda Kuspita)


Artykuł przedstawia genezę kategorii końca sztuki i dwa wybrane stanowiska uwzględniające tego typu procesy w obszarze sztuki. Pierwsze Stefana Morawskiego, podobnie jak Arthura C. Danto, wybitnego amerykańskiego filozofa i krytyka sztuki, wynika z relacjonizmu kulturowo-historycznego. Drugie Donalda Kuspita stanowi reakcję na sztukę, która aktywnie bierze udział w procesach globalizacyjnych. Artykuł przedstawia kolejne etapy prowadzące obu wybitnych teoretyków sztuki do diametralnie odmiennych rozstrzygnięć. Obaj uznają sztukę neoawangardową (a w niej szczególnie sztukę konceptualną) za dowód empiryczny na zasadność diagnozy śmierci sztuki. Obaj również uznają, że właściwością potwierdzającą tę diagnozę jest brak jakości i wartości estetycznych w tego typu dziełach. Dla pierwszego powrót twórców do takiej jakości w sztuce postmodernistycznej to w większości przypadków kicz, pastisz lub zabieg eklektyczny. Dla drugiego to powrót do konstytutywnej właściwości sztuki — dostarczanie odbiorcy przeżyć natury estetycznej. Artykuł kończą wnioski, których podstawą są pogłębiające się procesy globalizacyjne w obszarze kultury, także sztuki.

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 271 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl