Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Testy kwalifikacyjne na kursy języka angielskiego poziom 2 i 3 wg NATO STANAG 6001

W dniu 22.12.2017r. o godzinie 11:00 odbędą się testy kwalifikacyjne dla kandydatów na stacjonarne kursy jezykowe - język angielski poziom 2 i 3 wg STANAG 6001.

Test kwalifikacyjny - poziom 2 odbędzie się w Audytorium A Biblioteki Głównej AMW (pomieszczenie 19)
Test kwalifikacyjny - poziom 3 odbędzie się w Audytorium B Biblioteki Głównej AMW (pomieszczenie 23)

Ze względów organizacyjnych proszę przybyć 15 min przed planowaną godziną rozpoczęcia egzaminu.

drukuj

Regulamin kursów dokształcających

Zgodnie z decyzją Rektora-Komendanta AMW nr 219 z dnia 14.07.2011, wprowadzono nowy
"Regulamin kursów dokształcających prowadzonych w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte".
Uczestnicy kursów stacjonarnych wg STANAG 6001 mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem.


drukuj

KONTAKT:
 1. W SPRAWACH UCZESTNICTWA W KURSACH STACJONARNYCH LUB EGZAMINACH EKSTERNISTYCZNYCH - Studium Języków Obcych, tel. 261 262 737
 2. W SPRAWACH ZAKWATEROWANIA i WYŻYWIENIA DLA OSÓB ZAMIEJSCOWYCH - p. Mirosław Nakonowski tel. 261 262 807, 508069355 (Internat 354)
 3. ŚWIADECTWA JĘZYKOWE DO ODBIORU - pok. 122/7:
 • język angielski - poziom II - data egzaminu: 13.04.2017 r.
 • język angielski - poziom II - data egzaminu: 22.04.2017 r.
 • język angielski - poziom I - data egzaminu: 30.06.2017 r.
 • język angielski - poziom I - data egzaminu: 01.09.2017 r.
 • język angielski - poziom II - data egzaminu 08.09.2017 r.
 • Język angielski – poziom II – data egzaminu 16.11.2017 r.
 • Język angielski – poziom I - data egzaminu 09.12.2017 r.
 • Język angielski - poziom II – data egzaminu 09.12.2017 r.
Uwaga: 
- zgodnie z pkt. 17 decyzji Nr 251/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych, świadectwo językowe wydawane jest w terminie trzech miesięcy od daty przeprowadzenia egzaminu,
- istnieje możliwość wysłania świadectwa językowego pocztą pod warunkiem pozostawienia danych adresowych: Dział Organizacji i Jakości Kształcenia - tel. 261 262 735,
- w przypadku uzyskania mniej niż 60 % punktów możliwych do uzyskania ze wszystkich sprawności językowych, świadectwo językowe nie będzie wydawane.
drukuj

Podniesienie flagi państwowej

Zgodnie z rozkazem Rektora-Komendanta AMW nr 11/ZR z dnia 15 marca 2011r., w każdy pierwszy, stanowiący dzień roboczy, poniedziałek miesiąca podniesienie flagi państwowej odbywa się na zbiórce całego stanu osbowego AMW i kadry oddelegowanej do AMW na kursy.
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 538 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl