Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Komunikat nr 1

KOMUNIKAT NR 1
KOMISJI WYBORCZEJ AKADEMII


Szanowni Państwo,

informujemy, że w Akademii Marynarki Wojennej rozpoczęły się wybory organów wyborczych (Kolegiów elektorów), organów kolegialnych (tj. Senatu i rad wydziałów) oraz prorektora ds. kształcenia, prorektora ds. nauki, dziekanów i prodziekanów ds. kształcenia i studenckich oraz prodziekanów ds. nauki na kadencję 2016 -2020.

W związku z powyższym informujemy, że wszyscy nauczyciele, dla których AMW jest podstawowym miejscem pracy oraz pracownicy niebędący nauczycielami mogą zgłaszać kandydatów na:

- prorektorów - do sekretarza Komisji wyborczej Akademii tj. pani Joanny Pawlickiej pok. 117/7, w terminie do 7 marca 2016r.;

- dziekanów - do sekretarzy Komisji wyborczych wydziałów, w terminie do 5 kwietnia 2016 r.;

- prodziekanów - do sekretarzy Komisji wyborczych wydziałów, w terminie do 27 kwietnia 2016 r.

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej, z załączoną pisemną zgodą kandydata.

Wzory dokumentów:
Komisja wyborcza Akademii
drukuj

Komunikat nr 2

KOMUNIKAT NR 2
KOMISJI WYBORCZEJ AKADEMII

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 29 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w auli AMW (budynek nr 7) odbędzie się zebranie wyborcze kadry i pracowników, niebędących nauczycielami, w celu wyboru ich przedstawicieli do Senatu AMW i Kolegium Elektorów Akademii.
W celu realizacji obowiązku wyborów, wymaganych przez Statut uczelni, prosimy wszystkich żołnierzy zawodowych i pracowników należących do tej grupy akademickiej o punktualne przybycie na zebranie wyborcze.

W przypadku, gdy nie będzie wymaganej obecności na zebraniu, wybory będą nieważne.

W celu usprawnienia przebiegu wyborów, prosimy Państwa o zabranie długopisu.

Komisja wyborcza Akademii

drukuj

Komunikat nr 3

KOMUNIKAT NR 3
KOMISJI WYBORCZEJ AKADEMII

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 2 marca 2016 r. (środa) o godz. 10.00 w auli AMW (budynek nr 7) odbędzie się zebranie wyborcze kadry i pracowników, będących w grupie pozostałych nauczycieli akademickich, tj. mgr. i dr., w celu wyboru ich przedstawicieli do Senatu AMW i Kolegium Elektorów Akademii.
W celu realizacji obowiązku wyborów, wymaganych przez Statut uczelni, prosimy wszystkich żołnierzy zawodowych i pracowników należących do tej grupy akademickiej o punktualne przybycie na zebranie wyborcze.

W przypadku, gdy nie będzie wymaganej obecności na zebraniu, wybory będą nieważne.

W celu usprawnienia przebiegu wyborów, prosimy Państwa o zabranie długopisu.

Komisja wyborcza Akademii

drukuj

Komunikat nr 4

KOMUNIKAT NR 4
KOMISJI WYBORCZEJ AKADEMII

z zebrania wyborczego Akademii Marynarki Wojennej w dniu 29.02.2016 r. w sprawie wyboru członków Senatu AMW spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

1. W głosowaniu na ogólną liczbę obecnych uprawnionych do głosowania oddano:
1) kart nieważnych 1 co stanowi 2 głosy;
2) kart ważnych 211 co stanowi 422 głosy, tj. 99,52 % w stosunku do wszystkich głosów oddanych.

Oddano głosy na następujące osoby:
Lp.
Nazwisko i imię
Liczba głosów
1. DRYGAS Marek 108
2. SKÓRA Marcin 27
3. MATUSIK Mirosław 98
4. RAMOTOWSKA Agnieszka 50
5. RÓŻAŃSKA Beata 29
6. SERAFIN Marcin 41
7. SIERAKOWSKI Mariusz 31
8. JARMOŁOWICZ Barbara 38

2. W wyniku głosowania na członków Senatu Akademii wybrano następujących przedstawicieli spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

1) DRYGAS Marek
2) MATUSIK Mirosław

Komisja wyborcza Akademii

drukuj

Komunikat nr 5

KOMUNIKAT NR 5
KOMISJI WYBORCZEJ AKADEMII

z zebrania wyborczego Akademii Marynarki Wojennej w dniu 29.02.2016 r. w sprawie wyboru członków Kolegium elektorów AMW spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

1. W głosowaniu na ogólną liczbę obecnych uprawnionych do głosowania oddano:
1) kart nieważnych 0 co stanowi 0 głosów;
2) kart ważnych 212 , co stanowi 424 głosy, tj. 100 % w stosunku do wszystkich głosów oddanych.

Oddano głosy na następujące osoby:
Lp. Nazwisko i imię liczba głosów
1. WASILEWSKI Andrzej 129
2. ŁYKO Alicja 47
3. WOŹNIAK Adam 37
4. ŚLIWIŃSKA Katarzyna 26
5. PECIAK Ewa 16
6. LEONARCZYK Tadeusz 7
7. JARMOŁOWICZ Barbara 20
8. STOLTMANN Paweł 18
9. OSINSKA Maria 38
10. BRĄGOSZEWSKA Dominika 16
11. DZIAŁO Roman 42
12. BOHN Marek 28

2. W wyniku głosowania na członków Kolegium elektorów Akademii wybrano następujących przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

1) WASILEWSKI Andrzej
2) ŁYKO Alicja

Komisja wyborcza Akademii


drukuj

Komunikat nr 6

KOMUNIKAT NR 6
KOMISJI WYBORCZEJ AKADEMII


Szanowni Państwo,

przypominamy, że w Akademii Marynarki Wojennej trwają wybory na kadencję 2016 -2020.

W związku z upływającym terminem zgłaszania kandydatów na prorektorów, przypominamy, że wszyscy nauczyciele, dla których AMW jest podstawowym miejscem pracy oraz pracownicy niebędący nauczycielami mogą zgłaszać kandydatów do sekretarza Komisji wyborczej Akademii, tj. Pani Joanny PAWLICKIEJ pok. 117/7, w terminie do 7 marca 2016 r.

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej, z załączoną pisemną zgodą kandydata.

Wzory dokumentów w załączeniu.


Komisja wyborcza Akademii

drukuj

Komunikat nr 7

KOMUNIKAT NR 7
KOMISJI WYBORCZEJ AKADEMII


Szanowni Państwo,

W związku ze stwierdzeniem przez Komisję wyborczą Akademii większej liczby
o 1 (jeden) kart do głosowania w stosunku do liczby osób wpisanych na liście obecności, Uchwałą nr 5 z dnia 2.03.2016 roku Komisji wyborczej Akademii unieważniono wybory:
1) przedstawicieli do Senatu AMW,
2) przedstawicieli do Kolegium elektorów AMW
przeprowadzone 2.03.2016 roku w grupie pozostałych nauczycieli akademickich.

W związku z powyższym zarządzono powtórne wybory:
1) przedstawicieli do Senatu AMW,
2) przedstawicieli do Kolegium elektorów AMW

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich w dniu 3.03.2016 roku o godzinie 12.00 w auli AMW.

W związku z ponownymi wyborami Rektor zarządził godziny rektorskie na 5, 6 i 7 godzinie lekcyjnej.


Komisja wyborcza Akademii


drukuj

Komunikat nr 8

KOMUNIKAT NR 8
KOMISJI WYBORCZEJ AKADEMII


z zebrania wyborczego Akademii Marynarki Wojennej w dniu 03.03.2016 r. w sprawie wyboru członków Senatu AMW spośród pozostałych nauczycieli akademickich.

1. W głosowaniu na ogólną liczbę obecnych 113 uprawnionych do głosowania oddano:
1) kart nieważnych 1 co stanowi 4 głosy;
2) kart ważnych 112 co stanowi 448 głosów, tj. 99,11 % w stosunku do wszystkich głosów oddanych.

Oddano głosy na następujące osoby:

Lp. Nazwisko i Imię Liczba głosów
1. PĄCZEK BARTŁOMIEJ 58
2. WYSZYŃSKI ŁUKASZ 36
3. LIZAKOWSKI PIOTR 26
4. WITTEK KRYSTYNA 41
5. TYBURA SŁAWOMIR 20
6. MAŁECKI JÓZEF 26
7. ŁOŃSKA EDYTA 48
8. CICHOCKI ADAM 52
9. LUS TOMASZ 42
10. CYWIŃSKI ARTUR 43
11. ĆWIKLIK KAJETAN 34
12. NARLOCH ARKADIUSZ 22

2. W wyniku głosowania na członków Senatu Akademii wybrano następujących przedstawicieli spośród pozostałych nauczycieli akademickich:

1) PĄCZEK Bartłomiej
2) CICHOCKI Adam
3) ŁOŃSKA Edyta
4) CYWIŃSKI Artur


Komisja wyborcza Akademii

drukuj

Komunikat nr 9

KOMUNIKAT NR 9
KOMISJI WYBORCZEJ AKADEMII


z zebrania wyborczego Akademii Marynarki Wojennej w dniu 03.03.2016 r. w sprawie wyboru członków Kolegium elektorów Akademii spośród pozostałych nauczycieli akademickich.

1. W głosowaniu na ogólną liczbę obecnych 113 uprawnionych do głosowania oddano:
1) kart nieważnych 1 co stanowi 8 głosów;
2) kart ważnych 112 co stanowi 896 głosy, tj. 99,11 % w stosunku do wszystkich głosów oddanych.

Oddano głosy na następujące osoby:

Lp. Nazwisko i imię liczba głosów
1. KUPIŃSKI JERZY 52
2. SZUNIEWICZ MARTA 55
3. GĄSIOR MAŁGORZATA 48
4. GRZECZKA GRZEGORZ 42
5. MILER ANNA 40
6. REMBISZ ALICJA 44
7. FROLIKÓW IZABELA 45
8. WONTKA LESZEK 34
9. TROJCZAK-GOLONKA PATRYCJA 51
10. ZALEWSKI JACEK 27
11. SZCZEPAŃSKI ARTUR 70
12. SŁOWI KAROL 22
13. WIRKOWSKI PAWEŁ 47
14. ZWOLAN PIOTR 38
15 CICHOCKI ADAM 74
16. POLAK ADAM 51
17. APANOWICZ JAROSŁAW 59
18. JASKÓLSKI KRZYSZTOF 30
19. ŚWIERCZYŃSKI SŁAWOMIR 33
20. DUDZIŃSKI MAREK 34
 
2. W wyniku głosowania na członków Kolegium elektorów Akademii wybrano następujących przedstawicieli spośród pozostałych nauczycieli akademickich:

1) CICHOCKI ADAM
2) SZCZEPAŃSKI ARTUR
3) APANOWICZ JAROSŁAW
4) SZUNIEWICZ MARTA
5) KUPIŃSKI JERZY
6) POLAK ADAM
7) TROJCZAK-GOLONKA PATRYCJA
8) GĄSIOR MAŁGORZATA


Komisja wyborcza Akademii
drukuj

Komunikat nr 10

KOMUNIKAT NR 10
KOMISJI WYBORCZEJ AKADEMII


Szanowni Państwo,
w dniu 15.03.2016 roku (wtorek), w sali Senatu odbędą się zebrania wyborcze z kandydatami na:

1. Prorektora ds. nauki – kmdr. dr. hab. inż. Ignacym GLOZĄ - o godzinie 11.00

2. Prorektora ds. kształcenia - kmdr. dr. hab. Dariuszem BUGAJSKIM - o godzinie 12.00

Na zebrania wyborcze z kandydatami na prorektorów, oprócz osób wchodzących w skład Kolegium elektorów Akademii, zapraszamy wszystkich zainteresowanych członków społeczności akademickiej AMW.

Komisja wyborcza Akademii

drukuj

Komunikat nr 11

KOMUNIKAT NR 11
KOMISJI WYBORCZEJ AKADEMII


Szanowni członkowie Kolegium elektorów Akademii, w dniu 23.03.2016 roku (środa), w sali Senatu o godzinie 11.00, odbędą się wybory prorektora ds. kształcenia i prorektora ds. nauki.
W związku z odpowiedzialnością związaną z reprezentowaniem społeczności akademickiej w wyborach, prosimy wszystkich o punktualne przybycie.

Komisja wyborcza Akademii

drukuj

Komunikat nr 12

KOMUNIKAT NR 12
KOMISJI WYBORCZEJ AKADEMII

Szanowni Państwo,
w dniu 23.03.2016 roku, podczas zebrania wyborczego członkowie Kolegium elektorów Akademii dokonali wyboru:

1. Na funkcję prorektora ds. kształcenia na kadencję 2016-2020:
Pana kmdr. dr. hab. Dariusza BUGAJSKIEGO

2. Na funkcję prorektora ds. nauki na kadencję 2016-2020:
Pana kmdr. dr. hab. inż. Ignacego GLOZĘ

Komisja wyborcza Akademii

drukuj

Komunikat nr 13

KOMUNIKAT NR 13
KOMISJI WYBORCZEJ AKADEMII


Szanowni Państwo,

w Akademii Marynarki Wojennej odbędą się wybory uzupełniające na funkcję prorektora
ds. nauki w kadencji 2016 -2020.


W związku z powyższym wszyscy nauczyciele, dla których AMW jest podstawowym miejscem pracy oraz pracownicy niebędący nauczycielami mogą zgłaszać kandydatów na funkcję prorektora do sekretarza Komisji wyborczej Akademii, tj. Pani Joanny PAWLICKIEJ pok. 117/7, w terminie do 9 grudnia 2016 r.

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej, z załączoną pisemną zgodą kandydata.

Wzory dokumentów w załączeniu.

Komisja wyborcza Akademii

drukuj

Komunikat nr 14

KOMUNIKAT NR 14
KOMISJI WYBORCZEJ AKADEMII


Szanowni Państwo,
w dniu 19.12.2016 roku (poniedziałek), w sali Senatu odbędą się zebrania wyborcze
z kandydatami na Prorektora ds. nauki:

1. Pani dr hab. Iwona PIETKIEWICZ – godzina 11.00

2. Pan kmdr dr hab. inż. Tomasz KNIAZIEWICZ – godzina 12.00


Na zebrania wyborcze z kandydatami na prorektora, oprócz osób wchodzących w skład Kolegium elektorów Akademii, zapraszamy wszystkich zainteresowanych członków społeczności akademickiej AMW.

Komisja wyborcza Akademii
drukuj

Komunikat nr 15

KOMUNIKAT NR 15
KOMISJI WYBORCZEJ AKADEMII


Szanowni Państwo,
w dniu 09.01.2017 roku, na zebraniu wyborczym członkowie Kolegium elektorów Akademii dokonali wyboru na funkcję prorektora ds. nauki w kadencji 2016-2020
Pana kmdr. dr. hab. inż. Tomasza KNIAZIEWICZA.

Komisja wyborcza Akademii

drukuj

Komunikat nr 16

KOMUNIKAT NR 16
KOMISJI WYBORCZEJ AKADEMII

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 20 października 2017 r. (piątek) o godz. 10.00 w Auli AMW
im. Zygmunta Augusta
(budynek nr 7) odbędzie się zebranie wyborcze kadry i pracowników, niebędących nauczycielami, w celu wyboru ich przedstawiciela do Kolegium Elektorów Akademii.
W celu realizacji obowiązku wyborów, wymaganych przez Statut uczelni, prosimy wszystkich żołnierzy zawodowych i pracowników należących do tej grupy akademickiej
o punktualne przybycie na zebranie wyborcze.

W przypadku, gdy nie będzie wymaganej obecności na zebraniu, wybory będą nieważne
i powtórzone.


W celu usprawnienia przebiegu wyborów, prosimy Państwa o zabranie długopisu.
Komisja wyborcza Akademii


drukuj

Komunikat nr 17

KOMUNIKAT NR 17
Komisji wyborczej Akademii


z zebrania wyborczego Akademii Marynarki Wojennej w dniu 20.10.2017 r. w sprawie wyboru członka Kolegium elektorów AMW spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

1. W głosowaniu na ogólną liczbę obecnych uprawnionych do głosowania stwierdzono:
1) kart oddanych 185
2) kart nieoddanych 2
3) kart nieważnych 1 co stanowi 1 głos;
4) kart ważnych 184 co stanowi 184 głosy, tj. 99,46 % w stosunku do wszystkich głosów oddanych.

Oddano głosy na następujące osoby:

Lp. Nazwisko i imię Liczba głosów
1. JAWORSKA Marzena 67
2. BARANOWSKI PIOTR 58
3. OTREMBA JACEK 59

2. W wyniku głosowania na członka Kolegium elektorów Akademii wybrano następującego przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

1) JAWORSKA MARZENA

Komisja wyborcza Akademii


drukuj

Komunikat nr 18

KOMUNIKAT NR 18
Komisji wyborczej Akademii


z zebrania wyborczego Akademii Marynarki Wojennej w dniu 27.10.2017 r. w sprawie wyboru członka Komisji socjalnej AMW spośród pracowników niezrzeszonych w związkach zawodowych.

1. W głosowaniu na ogólną liczbę obecnych uprawnionych do głosowania stwierdzono:
1) kart oddanych 60
2) kart nieoddanych 0
3) kart nieważnych 1 co stanowi 1 głos;
4) kart ważnych 59 co stanowi 59 głosów, tj. 98,33 % w stosunku do wszystkich głosów oddanych.

Oddano głosy na następujące osoby:

Lp. Nazwisko i imię Liczba głosów
1. TROJCZAK PATRYCJA 15
2. WASIAK BARBARA 12
3. DUDZIUK IWONA 20
4. LUBOCKA ANNA 12

2. W wyniku głosowania na członka Komisji socjalnej AMW wybrano następującego przedstawiciela pracowników niezrzeszonych w związkach zawodowych:

1) DUDZIUK IWONA

Komisja wyborcza Akademii

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl