Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter

Kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz limity miejsc w 2017 r.

Wydział

Kierunek /Specjalność

Limit miejsc*)
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

NAWIGACJA

Eksploatacja okrętowych systemów pokładowych

-

INFORMATYKA
 

Morskie systemy teleinformatyczne

 -
Wydział Mechaniczno-Elektryczny

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Eksploatacja siłowni okrętowych

 -

MECHATRONIKA

Eksploatacja systemów uzbrojenia morskiego
 -
MECHATRONIKA

Prace podwodne
-
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich SYSTEMY INFORMACYJNE W BEZPIECZEŃSTWIE

Cyberbezpieczeństwo
 -
*) Limity miejsc na poszczególnych kierunkach studiów zostaną podane po ukazaniu się stosownego rozporządenia Ministra Obrony Narodowej

INFORMACJE DODATKOWE:
Rodzaj studiów Wojskowe
Forma studiów Stacjonarne
Opłaty Bezpłatne
Harmonogram Harmonogram rekrutacji
Warunki przyjęcia na studia Zasady rekrutacji 2017
Liczba semestrów

Studia I stopnia - 7 semestrów

Studia II stopnia - 3 semestry

Język Polski
Terminy i dokumenty Wymagane dokumenty i terminy ich składania
Dział FAQ Odpowiedzi na pytania osób ubiegających się o przyjęcie na studia
 
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl