Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Dariusz Nawrot
Marynarze z Camp de Coëtquidan


Szkolenie marynarzy w Camp de Coëtquidan to mało znany epizod w dziejach Polskiej Marynarki Wojennej. Miał on miejsce w pierwszych, niezwykle trudnych dniach funkcjonowania Polskiej Marynarki Wojennej, po przegranej kampanii wrześniowej, na obczyźnie we Francji.
Jednym z głównych zadań odrodzonego wówczas w październiku 1939 roku w Paryżu Kierownictwa Marynarki Wojennej było zapewnienie pełnej obsady kadrowej na okrętach. W sytuacji znacznego oddalenia od naturalnej bazy rekrutacyjnej sięgnięto do możliwości werbunkowych, jakie stwarzała polska przedwojenna emigracja na terenie Francji.
O przebiegu tej rekrutacji, a także o szkoleniu ochotników z Francji traktuje niniejszy artykuł oparty w dużej mierze na źródłach z Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Władysława Sikorskiego w Londynie.

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 327 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl