Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

DAIMON


NOWY PROJEKT UNIJNY 
NA WYDZIALE DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH

„Wsparcie decyzyjne w zakresie zatopionej amunicji”
(Decision Aid for Marine Munitions – DAIMON)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego

Całkowita wartość inwestycji w Akademii Marynarki Wojennej:..…………….. 264 500 €
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ... 224 825 €

Więcej Informacji o programie INTERREG BALTIC SEA REGION
https://www.interreg-baltic.eu/about-the-programme/cooperation-priorities/natural-resources.htmlDecision Aid For Marine Munitions


Głównymi celami projektu DAIMON są:

 • Ocena ryzyka wynikającego z obecności w Morzu Bałtyckim amunicji chemicznej i konwencjonalnej oraz wypracowanie różnych, w zależności od rodzaju zagrożenia, najbardziej bezpiecznych dla środowiska i ludzi form zarządzania ryzykiem;
 • Opracowanie narzędzi wspomagających dla władz (m.in. oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji,) które będą pomocne podczas podejmowania decyzji w różnych warunkach zagrożenia związanegoz obecnością amunicji chemicznej i konwencjonalnej w środowisku morskim;
 • Stworzenie katalogu amunicji chemicznej i konwencjonalnej zawierającego zdjęcia amunicji niezniszczonej, skorodowanej, znajdującej się na dnie, zdjęcia sonarowe, magnetometryczne, opis techniczny amunicji oraz inne informacje pomocne podczas identyfikowania obiektów podwodnych;
 • Oszacowanie szybkości korozji korpusów amunicji;
 • Rozszerzenie możliwości, opracowanego podczas realizacji projektu CHEMSEA oprogramowania, modelowanie czasu oraz wielkości skażenia środowiska środkami bojowymi;
 • Wypracowanie scenariuszy naprawczych w różnych sytuacjach uwolnienia środków bojowych do środowiska, przetestowane nowych podwodnych i pokładowych metod wykrywania i pomiaru materiałów niebezpiecznych oraz zaproponowane najbardziej użytecznych narzędzi badawczych;
 • Przeprowadzenie ekonomicznej analizy kosztów działań mających na celu usunięcie amunicji chemicznej i konwencjonalnej;
 • Przeprowadzenie ekonomicznej analizy kosztów w przypadku zaniechania działań związanych z rekultywacją miejsc zanieczyszczonych amunicją chemiczną i konwencjonalną;
 • Poszerzenie chemicznych oraz biochemicznych metod opracowanych w projekcie CHEMSEA o metody i techniki analizowania toksycznych materiałów wybuchowych pochodzących z amunicji konwencjonalnej;
 • Ulepszenie cytologicznych i biochemicznych metod o aspekt toksyczności bojowych środków trujących powiązany z biologiczną reakcją, włączając w to także badania nad toksycznością i bioakumulacj;
 • Zbadanie efektów biologicznych ryb i małży zasiedlających rejony składowania amunicji chemicznej konwencjonalnej. Efekty te zostaną przebadane także w warunkach laboratoryjnych;
 • Wypracowanie i ulepszenie istniejących metod chemicznych i ekotoksykologicznych oceny wpływu porzuconej amunicji i jej składników na ekosystem, działalność morską oraz ludzi jako konsumentów owoców morza;
 • Oszacowanie zagrożenia zdrowia konsumentów żywych zasobów morza, w szczególności ryb, narażonych na odpady pochodzące ze składowisk broni chemicznej i konwencjonalnej;
 • Opracowanie nowych metod badania skażenia próbek biologicznych oraz oceny toksyczności badanych chemikaliów w kontekście bezpieczeństwa konsumentów;
 • Oszacowanie efektów krótko - i długoterminowych oddziaływania środków bojowych na ludzi;
 • Poszerzenie dotychczasowego (opracowanego w ramach projektu CHEMSEA) systemu informacji geograficznej o informacje pozyskane w ramach realizacji projektu DAIMON oraz nieodpłatnie, powszechne (w różnym zakresie) ich udostępnienie.
   

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl