Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTubeTRWA REKRUTACJA NA IV EDYCJĘ
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "CYBERBEZPIECZEŃSTWO" 
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z
PROGRAMEM STUDIÓW


UWAGA KANDYDACI!
W ZWIĄZKU Z CIĄGŁYM ZAINTERESOWANIEM STUDIAMI PODYPLOMOWYMI "CYBERBEZPIECZEŃSTWO" ZWIĘKSZONO LIMIT PRZYJĘĆ O 20 MIEJSC (III GRUPĘ SŁUCHACZY)
POZOSTAŁO 12 MIEJSC

Lista kandydatów - aktualizacja 21.07.2017
NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE "CYBERBEZPIECZEŃSTWO"


Opiekun kierunku
:
Witold Sobolewski - VS DATA
tel. 503 360 360

Kierownik kierunku studiów "Cyberbezpieczeństwo"
kmdr dr hab. Grzegorz Krasnodębski
tel. 602438595
g.krasnodebski@amw.gdynia.pl

Biuro Studiów Podyplomowych
mgr Dominika Pasek
tel. 261 262 668
d.pasek@amw.gdynia.pl

Sprawy organizacyjne: 
inż. Karol Gazda 
tel. 261 262 882

k.gazda@amw.gdynia.pl
 

Opłaty za studia:
1. Całość -3730 zł - dla absolwentów AMW zniżka 10% = 3357 zł do zapłaty
2. I rata 1880 zł - dla absolwentów AMW zniżka 5% = 1786 zł do zapłaty
    II rata 1880 zł -dla absolwentów AMW zniżka 5% = 1786 zł do zapłaty
Dodatkowe informacje o opłatach u dołu strony.

Zniżka za studia 20% dotyczy tylko pracowników AMW.

Zgodnie z uchwałą nr 33/2015 Senatu AMW, absolwentom studiów AMWprzysługuje 10% ulga w opłacie całościowej lub 5% ulga w opłacie semestralnej za studia podyplomowe.

Informacje ogólne (program studiów podyplomowych "Cyberbezpieczeństwo"):
- czas trwania studiów: 2 semestry.
- przewidywany termin rozpoczęcia zajęć pierwszego zjazdu: październik 2017r. 
- planowane zakończenie zajęć – czerwiec 2018r.
- zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
- o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc (nabór trwa do 05.10.2017 r.).
- absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej.


Nocleg:
1.
Na terenie AMW, istnieje możliwość zakwaterowania w Domu studenckim nr 1. Zniżkę w opłacie za nocleg, uzyskacie Państwo przedstawiając zaświadczenie (o zakwalifikowaniu na I semestr), które otrzymacie na I zjeździe. Telefony kontaktowe: 261 262 863 oraz 261 262 934
2. Internat Komandor (vis a vis AMW, obok kina Grom) oferuje miejsca noclegowe w cenie 40 zł/noc po uprzedniej rezerwacji pod numerem telefonu 261 266 584 (limit miejsc jest ograniczony).

Wymagane dokumenty od kandydatów:
- wniosek (podanie) o przyjęcie na studia podyplomowe (wzór wniosku);
- aktualne zaświadczenie o niekaralności z KRK - nie dotyczy żołnierzy zawodowych posiadających poświadczenie bezpieczeństwa
- odpisu dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia;
- 2 zdjęcia (format legitymacyjny) + zdjęcie w formacie JPG (236x295 pcs) na CD;
- kserokopia dowodu osobistego.
Dokumenty należy składać w pokoju 210/9, w Dziekanacie WDiOM lub przesłać pocztą na adres: Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich.

Opłaty:
Opłata za studia podyplomowe wynosi 1880 zł za semestr. Przy wpłacie jednorazowej za dwa semestry opłata ta wynosi 3730 zł.
Uwaga! Opłaty za studia należy dokonać po podpisaniu umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne (podpisanie umów nastąpi na pierwszym zjeździe). Na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 1 lit. g Zarządzenia Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej nr 16/2016 z dnia 01.07.2016 r. w sprawie opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia, opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2016/2017 wydanie świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych wynosi 30,00 zł. Opłaty można dokonać na konto podane w umowie bądź w kasie AMW.


Harmonogram zjazdów
słuchaczy 3 edycji Cyberbezpieczeństwa
w semestrze letnim 2016/2017Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:00 oraz prowadzone są
w salach komputerowych 205/9 i 209/9 (II piętro).

Jak trafić do budynku nr 9 oraz sal 209/9, 205/9, 110/9.


Edycja I
Semestr I
Edycja I
Semestr II
Edycja II
Semestr I
Edycja II
Semestr II
Edycja III
Semestr I
Edycja III
Semestr II
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


Załącznik nr 4Załącznik
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik
 

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl