Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

CERTYFIKOWANE NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE

"Bezpieczeństwo przewozów materiałów niebezpiecznych"

INFORMACJE OGÓLNE:
1. Studia organizowane przy współpracy z m/d/r/k Trusted Advisers Group sp z o.o. .
2. Czas trwania studiów: 2 semestry.
3. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć pierwszego zjazdu: październik 2015 r. - planowane zakończenie – czerwiec 2016 r.
4. Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
5. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
6. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
7. Dodatkowo po zdaniu państwowego egzaminu certyfikującego przed jednostką certyfikującą, absolwenci otrzymują uprawnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych – dodatkowo płatne.

Szczegółowych informacji udziela dziekanat wydziału (pokój – 212/9 tel. 26 126 26 27; 26 126 23 66).

Wymagane dokumenty od kandydatów:
- wniosek (podanie) o przyjęcie na studia podyplomowe (wzór wniosku);
- odpisu dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia;
- 2 zdjęcia + zdjęcie w formacie JPG (236x295 pcs) na CD;
- kserokopia dowodu osobistego.

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl