Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter

Bezpieczeństwo narodowe

WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE "BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE"
Kierownik studiów podyplomowych:
kmdr por. dr Jerzy SEKUŁA
tel.261 26 28 10
/j.sekula@amw.gdynia.pl/


Z POWODU MAŁEJ LICZBY CHĘTNYCH, STUDIA NIE BĘDĄ URUCHAMIANE

- EDYCJA: październik 2015 - czerwiec 2016 r.
- czas trwania studiów: 2 semestry.
- przewidywany termin rozpoczęcia zajęć (pierwszego zjazdu): pażdziernik 2015 r.
- planowane zakończenie zajęć: czerwiec 2016 r.
- zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
- o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc (nabór trwa do 05.X.2015 r.).
- absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej.
 
Na terenie AMW istnieje możliwość zakwaterowania w Domu studenckim nr 1. Zniżkę w opłatach za nocleg można uzyskać przedstawiająć zaświadczenie o zakwalifikowaniu na I semestr.
Telefony kontaktowe: 261 262863, 261 26 29 34
.

Wymagane dokumenty od kandydatów:
- wypełniony wniosek (podanie) o przyjęcie na studia podyplomowe (wzór wniosku);
- odpis dyplomu potwierdzajacego posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia;
- 2 zdjęcia (format legitymacyjny) + zdjecie w formacie w formacie JPG (236x295 pcs) na CD;
- kserokopia dowodu osobistego.
Dokumenty należy składać do pokoju 208/9, Dziekanatu WDiOM lub przesłać pocztą.

Opłata za studia podyplomowe wynosi 1880 zł. za semestr. przy wpłacie jednorazowej za dwa semestry opłata wynosi 3730 zł.
Opłaty należy wnosić na konto Akademii MArynarki Wojennej: ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia 6510501764 1000 0022 7313 3260 z dopiskiem Studia podyplomowe bezpieczeństwo narodowe.

UWAGA! Opłaty za studia należy dokonać po podpisaniu umowy na pierwszych zajęciach (nie wcześniej).

Program studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo narodowe"
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl