Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku. Szanse, wyzwania, ryzyka i zagrożenia.


Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprosić do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

pt. „BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU.
SZANSE, WYZWANIA, RYZYKA I ZAGROŻENIA”,

która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2017 r. w Dąbrowie Górniczej

Konferencja ma charakter międzynarodowy i realizowana będzie we współpracy z wojskowymi i cywilnymi ośrodkami akademickimi, przy merytorycznym wsparciu przedstawicieli instytucji i służb mundurowych, zajmujących się bezpieczeństwem
Celem konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz sposobu postrzegania bezpieczeństwa Polski w aktualnej sytuacji geopolitycznej. Wiodącymi tematami konferencji będą współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa, w tym kryzysy, niepokoje i turbulencje (społeczne, ekonomiczne, polityczne i militarne), występujące w różnych regionach świata, wywołujące masowy napływ imigrantów do Europy. Ważnym obszarem naukowych dociekań będzie również odradzający się neoimperializm Federacji Rosyjskiej, zmieniająca się polityka tego państwa, a także rosnące jego polityczne i militarne ambicje. Zasadniczym kontekstem rozważań będzie polityka NATO, Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych w utrzymaniu bezpieczeństwa w regionie.
Wynikiem konferencji będzie wydanie monografii „Uwarunkowania bezpieczeństwa Polski w XXI wieku”, która przyczyni się do przeglądu i usystematyzowania aktualnego stanu wiedzy i doświadczeń praktycznych w powyższych obszarach. Będzie też stanowić wartościowe źródło wiedzy dydaktyczno-naukowej oraz praktycznej.
Szczegóły na temat konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.wsb.edu.pl/bezpieczenstwopolski

Organizatorzy:
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Bałtycka Akademia Obrony w Tartu, Estonia

Biuro konferencji:
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
ul. Cieplaka 1C
41-303 Dąbrowa Górnicza
Tel. (32) 295 93 42; (32) 295 93 63
e-mail: bezpieczenstwopolski@wsb.edu.pl
www.wsb.edu.pl/bezpieczenstwopolskidrukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl