Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

NABÓR NA STUDIA CYWILNE

2017-07-11 12:15:31
Akademia Marynarki Wojennej prowadzi nabór na studia cywilne, stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia. Wszystkich maturzystów zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok akademicki 2017/2018.

STUDIA I STOPNIA

WYKAZ KIERUNKÓW

1. Nawigacja
2. Informatyka
3. Mechanika i budowa maszyn
4. Mechatronika
5. Automatyka i robotyka
6. Bezpieczeństwo narodowe
7. Bezpieczeństwo wewnętrzne
8. Systemy informacyjne w bezpieczeństwie
9. Bezpieczeństwo morskie państwa
10. Technologie kosmiczne i satelitarne (tylko II st.)
11. Stosunki międzynarodowe
12. Pedagogika
13. Wojsko w systemie służb publicznych

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

1.Własnoręcznie wypełniony i podpisany formularz podania (ankiety) o przyjęcie na studia (po rejestracji na studia, system automatycznie wygeneruje podanie).
2.Poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.
3.Poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.
Aktualna, jedna fotografia kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4.Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
5.Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy kierunek oraz stopień studiów. Za tryb stacjonarny i niestacjonarny tego samego kierunku kandydat wnosi jedną opłatę. Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85,00 złotych należy wpłacać na rachunek bankowy Akademii Marynarki Wojennej w ING Bank Śląski S.A. 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260 z zaznaczeniem wydziału i kierunku studiów.

STUDIA II STOPNIA

WYKAZ KIERUNKÓW
1. Nawigacja
2. Mechanika i budowa maszyn
3. Mechatronika
4. Bezpieczeństwo narodowe
5.Bezpieczeństwo wewnętrzne
6. Systemy Informacyjne w bezpieczeństwie
7. Technologie kosmiczne i satelitarne
8. Stosunki międzynarodowe
9. Pedagogika


Oferta studiów podyplomowych

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego prowadzi studia podyplomowe:

Zastosowanie systemów nawigacyjnych w gospodarce i administracji publicznej
Hydrografia
Systemy informacji przestrzennej

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich prowadzi studia podyplomowe:

Bezpieczeństwo narodowe
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie logistyką
Zamówienia publiczne
Bezpieczeństwo przewozów materiałów niebezpiecznych
Logistyka działań humanitarnych
Menadżer do spraw analiz i zarządzania bezpieczeństwem
Zarządzanie projektami
Cyberbezpieczeństwo
Tester oprogramowania
Administrator Bezpieczeństwa Informacji


Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych prowadzi studia podyplomowe:

DIPLOMACY – studies in English with European Academy of Diplomacy
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych
Przygotowanie pedagogiczne
Dyplomacja
Działalność organizacji pozarządowych w UE
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
Urzędnik instytucji cywilnych i wojskowych w Unii Europejskiej
Bezpieczeństwo imprez masowych
Mobilność zawodowa grup dyspozycyjnych w XXI w.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja dla bezpieczeństwa z uprawnieniami do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz udzielania pierwszej pomocy
Edukacja dla bezpieczeństwa z uprawnieniami do prowadzenia drugiego przedmiotu oraz udzielania pierwszej pomocy
Coaching NOWOŚĆ
Coaching edukacyjny NOWOŚĆ
Doradztwo zawodowe NOWOŚĆ
System służb publicznych. Wojska Obrony Terytorialnej – PROGRAM W PRZYGOTOWANIU

Oferta studiów doktoranckich

Lista aktualności

« lista miesięcy

WU 


Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl