Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

2017 – przełomowy rok w polskiej nauce Narodowy Kongres Nauki

2017-01-19 11:58:43

W ubiegłym roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z całym środowiskiem akademickim Polski rozpoczęło realizację wielkiego zadania, jakim jest stworzenie nowych podstaw prawnych funkcjonowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego na następne dziesięciolecia. Jest to warunek tego, aby polska nauka rozwijała się znacznie szybciej niż obecnie, aby odrobiła zapóźnienia, wpływała na rozwój i innowacyjność gospodarki, doskonaliła organizację życia społecznego i wzbogacała kulturę. Wypracowaniu rozwiązań i krytycznej analizie projektu nowego prawa o szkolnictwie wyższym służy Narodowy Kongres Nauki wraz z poprzedzającym go cyklem 9 konferencji programowych. Wyłonione w ramach konkursu „Ustawa 2.0” trzy niezależne zespoły przygotowują swoje projekty założeń ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, które wraz z dorobkiem przeprowadzonych przez zespoły konsultacji oraz konferencji programowych NKN zostaną wykorzystane w pracy nad projektem nowej ustawy. W ubiegłym roku odbyły się już trzy konferencje programowe, podczas których omawiano umiędzynarodowienie polskich uczelni, problematykę rozwoju nauk humanistycznych i społecznych oraz perspektywy współpracy nauki z gospodarką dla rozwoju innowacyjności. Tematyka i terminy kolejnych konferencji programowych są przedstawione poniżej. We wrześniu w Krakowie podczas Narodowego Kongresu Nauki odbędzie się debata nad projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który przedstawi Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

Konferencje programowe Narodowego Kongresu Nauki w roku 2017

1. Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej
26-27 stycznia 2017 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach

2. Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych
23-24 lutego 2017 r. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z PAN

Dodatkowo: Prezentacja trzech konkursowych projektów założeń do – Ustawy 2.0
1 marca 2017 r. Politechnika Warszawska

3. Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?
29-30 marca 2017 r. Współorganizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

4. Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych - kierunek i instrumenty zmian
26-27 kwietnia 2017 r. Politechnika Gdańska

5. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego
25-26 maja 2017 r. Politechnika Łódzka we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim

6. Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym
19-20 czerwca 2017 r. Uniwersytet Warszawski

NARODOWY KONGRES NAUKI
19 – 20 września 2017 r. (wtorek, środa)
Centrum Kongresowe, ICE Kraków


Więcej informacji www.nkn.gov.pl
NKN można śledzić na www.facebook.com/NarodowyKongresNauki i https://twitter.com/?lang=pl

Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl