Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTubeADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI [ABI]
NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE


 
 
Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) –
/Inspektor Ochrony Danych Osobowych IODO
podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem informacji


Studia realizowane we współpracy z
Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych &
Stowarzyszeniem Inspektorów Ochrony Danych Osobowych [SIODO]

Organizator studiów: Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Kierownik studiów: Jarosław Feliński
KONTAKT 602-105-852 v 508-608-136
jaroslaw.felinski@gazeta.pl

Specjalność: zarządzanie bezpieczeństwem informacji
CZAS TRWANIA: Dwa semestry (ilość godzin 218 godzin)
INAUGURACJA PAŹDZIERNIK 2017 r. 

Informacje ogólne:
- czas trwania studiów: 2 semestry;
- zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele – zgodnie z opracowanym planem zajęć co dwa / trzy tygodnie;
- o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc;
- absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Akademii Marynarki Wojennej
w Gdyni.
Wymagane dokumenty od kandydatów:
- wniosek (podanie) o przyjęcie na studia podyplomowe (wzór wniosku);
- odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia;
- 2 zdjęcia (format legitymacyjny) + zdjęcie w formacie JPG (236x295 pcs) na CD;
- kserokopia dowodu osobistego.
Dokumenty należy składać w pokoju 109/9 lub przesłać pocztą na adres: Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Opłata za studia podyplomowe wynosi 4.400 zł za dwa semestry. Opłaty należy wnosić na konto Akademii Marynarki Wojennej: ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260 z dopiskiem "Studia podyplomowe „ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI” .
Uwaga! Opłaty za studia należy dokonać po podpisaniu umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne (podpisanie umów nastąpi na pierwszym zjeździe).

Program studiów podyplomowych

Na terenie AMW, istnieje możliwość zakwaterowania w Domu studenckim nr 1. Zniżkę w opłacie za nocleg, uzyskacie Państwo przedstawiając zaświadczenie (o zakwalifikowaniu na I semestr), które otrzymacie na I zjeździe. Telefony kontaktowe:26 126 28 63, 26 126 29 34.
Szanowni Państwo,
Internat Komandor (vis a vis AMW, obok kina Grom) oferuje miejsca noclegowe w cenie 40 zł/noc po uprzedniej rezerwacji pod numerem telefonu 261266584


drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl