Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter

2017

Zakończone postępowania z 2017 roku

NR SPRAWY TYTUŁ
01/ZP/17  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku nr 353 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni celem uzyskania jak najbardziej korzystnych parametrów termomodernizacji, zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę
 02/ZP/17 Przeprowadzenie zajęć analitycznych w ramach projektu „ Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym 
03/ZP/17 Przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy w ramach projektu „ Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
04/ZP/17 Przeprowadzenie szkolenia zarządzania stresem i kontrolowania emocji w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
05/ZP/17 Przeprowadzenie kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
06/ZP/17 Przeprowadzenie szkolenia Change Management™ Foundation – szkolenie akredytowane + egzamin w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku Wojsko w systemie służb publicznych na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
07/ZP/17 Przebudowa parteru budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
08/ZP/17
Przeprowadzenie szkolenia PRINCE2 Foundation - zarządzanie projektem – szkolenie akredytowane + egzamin w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku Wojsko w systemie służb publicznych na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
09/ZP/17 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z podziałem na części
10/ZP/17
Wybór wykonawcy zadania najem basenu na szkolenie Ratownik Wodny w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym


drukuj

Strona

W BUDOWIE

drukuj

2016

Tabela zakończonych postępowań z 2016 roku

NR SPRAWY  TYTUŁ
01/ZP/16 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont sanitariatów w wszystkich kondygnacji w budynkach nr 354 i 355 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę
 02/ZP/16  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont pomieszczeń i kopuły planetarium w budynku nr 7 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
03/ZP/16
Dostawa oraz uruchomienie w siedzibie Zamawiającego sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
04/ZP16

Wyłonienie Wykonawcy na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek
i kserokopiarek, płyt CD i DVD, kaset do drukarek igłowych i pendrivów

05/ZP/16  
06/ZP/16  
07/ZP/16  
08/ZP/16  
09/ZP/16  
10/ZP/16  
11/ZP/16  
12/ZP/16  
13/ZP/16  
14/ZP/16  
15/ZP/16  
16/ZP/16  
17/ZP/16  
18/ZP/16  
19/ZP/16  
20/ZP/16  
21/ZP/16  
22/ZP/16  
23/ZP/16  
24/ZP/16  
25/ZP/16  
26/ZP/16  
27/ZP/16  
28/ZP/16  
29/ZP/16  
30/ZP/16  
31/ZP/16  
32/ZP/16  
33/ZP/16  
34/ZP/16  
35/ZP/16  
36/ZP/16  
37/ZP/16  
38/ZP/16  
39/ZP/16  
40/ZP/16  
41/ZP/16  
42/ZP/16  
43/ZP/16  
44/ZP/16  
45/ZP/16  
46/ZP/16  


drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl