Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
Scientific Journal of Polish Naval Academy
ISSN 0860-889X
e-ISSN 2300-5300
DOI: 10.5604/0860889X


ROK LV, NR 1–4


2014, nr 1 (196)   
Wersja online jest wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma
Numer dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Antoni Drapella
Model procesu zużycia typu wytrzymałość — obciążenie, część pierwsza
Strength — stress model of the wear-out process, part one


Czesław Dyrcz
Analiza wystąpienia kul lodowych na Mierzei Helskiej
Analysis of occurence of ice balls on the Hel Peninsula


Piotr Kordzikowski
Specyfikacja energetycznego warunku Rychlewskiego dla materiałów anizotropowych
A specification of Rychlewski energy condition for anisotropic materials


Krzysztof Ogonowski, Mirosław Adamski
Koncepcja sterowania bombą kierowaną typu JSOW za pomocą BAL
A concept for using UAV to control JSOW bombs


Adam Polak
Koncepcja zastosowania systemu ogniwa paliwowego PEM do zasilania pojazdu podwodnego
A concept for application of a PEM fuel cell in an underwater vehicle


Sławomir Świerczyński, Piotr Zwolan
Wykorzystanie mobilnej platformy pomiarowej w zastosowaniach nawigacyjnych
Use of a mobile measuring platform in navigational applications2014, nr 2 (197)  
Wersja online jest wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma
Numer dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Marek Dudziński, Andrzej Grządziela, Marcin Kluczyk
Identyfikacja częstotliwości rezonansowych modelu wytwornicy spalin silnika turbinowego z użyciem procedury order tracking
Resonance frequency identification in a combustion gas generator model of a turbine engine with order tracking procedure


Krzysztof Ficoń
Modelowanie bezpiecznej prędkości RMS „Titanic” na polu lodowym za pomocą wielopoziomowego sterownika rozmytego Mamdaniego
Modelling safe speed for the RMS 'Titanic' in an ice field with the Mamdani multilevel fuzzy controller


Zdzisław Kopacz, Wacław Morgaś
Miejsce nawigacyjno-hydrograficznego zabezpieczenia w nawigacji morskiej
Navigational-hydrographic support in marine navigation


Zdzisław Kopacz, Cezary Specht
Polski system DGPS — geneza: 1991–1993
Polish DGPS system — origin: 1991–1993


Dawid Rasała, Witold Malina
Uogólniony liniowy klasyfikator Fishera
Generalised Fisher linear classifier


Radosław Warchoł, Jacek Borkowski, Marcin Nita
Badania diagnostyczne morskich środków bojowych jako element systemu kontroli jakości i bezpieczeństwa w procesie ich eksploatacji
Diagnostic tests of naval munitions an element of quality and safety control system in the process of their use2014, nr 3 (198)
Wersja online jest wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma
Numer dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Andrzej Adamkiewicz, Aleksander Valishin
Zapobieganie osadzaniu kamienia kotłowego w okrętowych kotłach parowych metodą ultradźwiękową
Preventing furring up in marine steam boilers using the ultrasound method


Adam Cichocki
Implementacja okrętowych zadań ogniowych do wirtualnych systemów szkolno-treningowych
Application of shipboard fire missions to virtual training systems


Daniel Gapiński, Izabela Krzysztofik
Programowa selekcja celów powietrznych wykrytych przez głowicę skanująco-śledzącą
Software based selection of air targets detected by a scan-track warhead


Marcin Kluczyk
Analiza kinematyki i dynamiki układu korbowo-tłokowego jednocylindrowego czterosuwowego silnika ZS
An analysis of the kinematics and dynamics of a shaft-piston system in a single cylinder four-stroke engine ZS


Zdzisław Kopacz, Cezary Specht
Polski system DGPS — koncepcja: 1994
Polish DGPS system — concept: 1994


Krzysztof Szumielewicz, Przemysław Rodwald, Stanisław Milewski
Dekodowanie danych meteorologicznych dla okrętowych systemów artyleryjskich
Decoding meteorological data for shipboard artillery systems2014, nr 4 (199)
Wersja online jest wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma
Numer dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Andrzej Grządziela, Pero Vidan, Nikola Racić
Monitorowanie drganiowe układów wirnikowych okrętowych silników turbinowych — moduł diagnostyczny stanów nieustalonych
Vibration-based monitoring of rotor systems in marine turbine engines — a diagnostic module for transient states


Marek Jaworowicz, Paweł Dobrzyński, Bronisław Wajszczyk
Wybrane aspekty badań i wdrażania zautomatyzowanego systemu dowodzenia na przykładzie przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjskiego PILICA
Some aspects of investigating and implementing an automated command system discussed on the basis of the anti-aircraft artillery-missile system PILICA


Daniel Łuszczyński, Wojciech Zeńczak
Transport pneumatyczny paliwa stałego do kotła w warunkach morskich
Pneumatic transport of solid fuel to boiler in marine conditions


Andrzej Młynarczak
Przypadek zatarcia łożysk pochwy wału śrubowego
A case of bearings seizing in shaft pipe


Adam Radomyski
Zastosowanie symulacji komputerowej w procesie dowodzenia obroną przeciwlotniczą w czasie ćwiczeń
Use of computer simulation in the air defense command process during exercises


Andrzej Truskowski
Wykrywanie statków powietrznych wykonanych w technologii stealth
Detecting aircraft made in stealth technology


Zdzisław Zatorski, Rafał Biernat
Energetyczne określenie twardości Brinella
Energy-based determination of Brinell hardnes


drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl