Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
ISSN 0860-889X
e-ISSN 2300-5300
DOI: 10.5604/0860889X


ROK LIV, NR 1–4


2013, nr 1 (192)
Wersja online jest wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma

Sławomir J. Ambroziak, Ryszard J. Katulski, Jarosław Sadowski, Jacek Stefański
AEGIS — demonstrator technologii C-IED


Wojciech Anigacz
The technical aspects of protection of inland navigation
(Techniczne aspekty zabezpieczenia żeglugi śródlądowej)


Edward Chlebus, Tomasz Boratyński, Damian Opozda, Paweł Roczniak, Jan Bokszczanin, Tomasz Kruk, Tomasz Stencel, Maciej Sajkowski
Projekt, badania i wykonanie demonstratora zintegrowanego systemu kierowania akcją wytworzonego technologiami Rapid Manufacturing


Stanisław Dobrociński, Leszek Flis, Jerzy Małachowski
Stabilność rozwiązań sprężysto-plastycznych zagadnień dynamiki


Wojciech Homik
Metryka wiskotycznego tłumika drgań skrętnych


Józef Lisowski
Metody komputerowego wspomagania decyzji manewrowej nawigatora w sytuacjach kolizyjnych


Tomasz Lus
Wstępne badania diagnostyczne szybkoobrotowych silników o zapłonie samoczynnym na okręcie podwodnym z wykorzystaniem metody obwiedni drgań


Jerzy Merkisz, Jarosław Markowski, Jacek Pielecha, Tadeusz Mikutel, Robert Kozłowski
Badania stężeń związków szkodliwych spalin turbinowego silnika śmigłowego w ustalonych warunkach eksploatacyjnych


Ryszard Studański, Józef Zawadzki, Radosław Wąs
Stanowisko laboratoryjne do szerokopasmowej analizy sygnałów radiokomunikacyjnych


Hubert Wysocki
Model ruchu operatorów dla różnicy wstecznej przy podstawach a,
 b


2013, nr 2 (193)
Wersja online jest wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma

Grzegorz Boruta, Grzegorz Dyga, Filip Polak, Grzegorz Trawiński, Jerzy Walentynowicz
Badania wstępne diagnozowania nieobciążonych przekładni głównych mostów napędowych KTO Rosomak na podstawie analizy drgań


Daniel Duda, Andrzej Królikowski, Ryszard Wróbel, Wiktor Koszałkowski
A post-inspection analysis of the current problems diagnosed on fishing vessels aiming at improving shipping safety
(Analiza aktualnych problemów z inspekcji jednostek rybackich w aspekcie poprawy bezpieczeństwa żeglugi)


Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch
Pomiary oporów wewnętrznych silnika spalinowego


Stanisław Kołaczyński
Zawartość informacyjna wyników kontrolowanych pomiarów głębokości


Bogdan Pojawa, Małgorzata Hołdowska
Wyznaczenie charakterystyk eksploatacyjnych okrętowego turbinowego silnika spalinowego LM2500


Filip Polak, Leszek Szczęch, Jerzy Walentynowicz
Metodyka pomiaru parametrów małej hybrydowej platformy bezzałogowej


Marek Rajewski
Wpływ parametrów konstrukcyjnych rozpylaczy na właściwości użyteczne silnika zasilanego paliwem lotniczym


Przemysław Rodwald
Kryptograficzne funkcje skrótu


Jerzy Walentynowicz, Grzegorz Trawiński, Marcin Wieczorek, Grzegorz Dyga
Stanowisko badawcze do oceny stanu technicznego przekładni mostów napędowych KTO Rosomak2013, nr 3 (194)
Wersja online jest wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma
Numer finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Mirosław Adamski, Ryszard Vogt, Ariel Adamski, Leszek Cwojdziński
Wykorzystanie rejestratorów zastosowania bojowego do oceny kierowania ogniem


Krzysztof Baszuk, Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch
Rozwiązanie konstrukcyjne hamowni podwoziowej małej platformy bezzałogowej


Karolina Chorzewska
Zastosowanie dyskretnej transformaty Fouriera do poprawy jakości obrazów sonarowych


Stanisław Duziak
Szumy podwodne małej jednostki


Zbigniew Dziopa
Model ruchu wyrzutni okrętowej opisany przez transformacje układów współrzędnych


Krzysztof Ficoń
Zastosowanie rozmytych sterowników Mamdaniego do określania ryzyka wieloczynnikowego


Stanisław Kołaczyński
Założenia nawigacji nominatywnej


Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
Równania Maggiego w modelowaniu ruchu torpedy naprowadzanej metodą trójpunktową na okręt podwodny


Marek Łutowicz, Dominika Cuper-Przybylska
Koncepcja tłokowego silnika o spalaniu wewnętrznym z regeneracją ciepła


Krzysztof Różański, Andrzej Felski
Kompas satelitarny jako kompas na rejony polarne


Mariusz Specht
Wojskowe odbiorniki GPS z modułem SAASM — wprowadzenie do zagadnienia2013, nr 4 (195)
Wersja online jest wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma
Numer finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Karolina Chorzewska
Mozaikowanie obrazów sonarowych wykonanych urządzeniami holowanymi

Side scan sonar image mosaicing

Leszek Flis, Marek Sperski
Badania odporności osłon warstwowych zbudowanych ze stali kadłubowych na ostrzał pociskami 12,7 mm

An investigation of the resistance of multi-layered ships steel shields to 12.7 mm projectiles

Krzysztof Jaskólski
Zastosowanie łańcuchów Markowa w badaniu potencjalnych możliwości wykorzystania informacji automatycznego systemu identyfikacji (AIS) w aplikacjach antykolizyjnych

Using Markov chains to investigate the potential possibilities of employing data from anautomatic identification system for collision avoidance applications

Tomasz Kulik, Mirosław Adamski, Krzysztof Ogonowski, Leszek Cwojdziński
Wykorzystanie śmigłowców w kierowaniu morskimi operacjami poszukiwawczo-ratowniczymi

Use of helicopters in control of maritime search and rescue operation

Mariusz Specht
Wybrane charakterystyki eksploatacyjne wojskowych odbiorników GPS z modułem SAASM

Selected performance characteristics of GPS SAASM receivers

Mariusz Wąż, Krzysztof Naus
Wizualizacja wielowymiarowego obrazu radarowego

Displaying multidimensional radar image

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl