Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
ISSN 0860-889X
e-ISSN 2300-5300


ROK LII, NR 1–4


2011, nr 1 (184)
Wersja online jest wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma
 

NAUKI TECHNICZNE

Rafał Burdzik, Łukasz Konieczny
Research into noise emissions by a car combustion engine exhaust system
(Badania emisji hałasu układu wylotowego silnika spalinowego pojazdu samochodowego)

Adam Charchalis, Wojciech Labuda
Wpływ nagniatania na poprawę właściwości eksploatacyjnych wałów pomp wodnych silników okrętowych

Krzysztof Czaplewski, Henryk Nitner
Zabezpieczenie nawigacyjno-hydrograficzne ochrony obszarów morskich przed zanieczyszczeniami

Andrzej Felski, Krzysztof Banaszek, Tomasz Woźniak, Piotr Zakrzewski
Dokładność serwisu EGNOS w kontekście obsługi operacji lotniskowych

Dorota Górnicka
Badanie wrażliwości wibroakustycznej symptomów mechanicznych uszkodzeń silników spalinowych

Antoni Iskra, Maciej Babiak, Jarosław Kałużny
Ocena przydatności silnika Wankla w zastosowaniach wojskowych ze szczególnym uwzględnieniem szczelności komór roboczych

Mirosław Karczewski, Krzysztof Koliński, Jerzy Walentynowicz
Wykorzystanie skanera 3D do analizy uszkodzeń silników spalinowych

Janusz Kolenda
Współczynnik bezpieczeństwa zmęczeniowego wałów przy losowym zginaniu i skręcaniu

Henryk Madej, Zbigniew Stanik, Jan Warczek
Diagnozowanie łożyska rolki napinacza paska rozrządu silnika spalinowego przy wykorzystaniu drgań

Jerzy Merkisz, Ireneusz Pielecha, Jacek Pielecha, Maciej Szukalski
Emisja spalin z wozów bojowych Rosomak w warunkach poligonowych

Hubert Wysocki
Uogólnione liczby Horadama i rachunek różnic wstecznych


NAUKI WOJSKOWE

Marian Brzeziński
Model oceny systemu remontu techniki wojskowej

Andrzej Bursztyński
Analiza przydatności gałęzi transportowych do przewozu wojsk na podstawie oceny kryteriów kosztów i czasu


Jarosław Teska
Współpraca gospodarcza determinantem budowy zaufania i bezpieczeństwa
w regionie Morza Bałtyckiego


NAUKI HUMANISTYCZNE
I SPOŁECZNE

Monika Bruszewska-Głombiowska
Krótka historia klasztoru augustianów ze Swornegaci na Pomorzu Gdańskim

Dariusz Nawrot
Historia korpusu oficerskiego Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej. Post scriptum


Agnieszka Suchocka, Iwona Królikowska
Bariery integracyjne jako czynnik generujący zachowania terrorystyczne w środowisku imigrantów na przykładzie Wielkiej Brytanii

Zbigniew Witaszek
Leasing w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, cz. III
Ryzyko i ograniczenia wykorzystania leasingu w procesie rozwoju przedsiębiorstw2011, nr 2 (185)

Wersja online jest wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma
 

NAUKI TECHNICZNE

Krzysztof Czaplewski, Sławomir Świerczyński
Zautomatyzowane stanowisko nawigacji radarowej

Stanisław Dobrociński, Leszek Flis
Szacowanie wytężenia rurociągu derywacyjnego turbiny wodnej

Grzegorz Grzeczka, Piotr Szymak
System zasilania wodorem ogniwa paliwowego PEM niezależnego od powietrza

Janusz Kolenda
Dwa kryteria nieograniczonej trwałości zmęczeniowej przy obciążeniach okresowych

Kazimierz Koliński
Wpływ podgrzewania katalizatora na emisję toksycznych składników spalin podczas rozruchu silnika

Zdzisław Kopacz, Wacław Morgaś
Krajowy system bezpieczeństwa morskiego w zintegrowanej polityce Unii Europejskiej

Adam Pawlędzio
Wyznaczenie kąta przechyłu dynamicznego okrętu na podstawie badań modelowych


NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE

Andrzej Bursztyński, Dariusz Kozłowski
Uwarunkowania działań sił amfibijnych państw Unii Europejskiej

Michał Krauze
Rola i miejsce prawa obronnego w systemie bezpieczeństwa morskiego państwa

Marek Leszczyński
Bezpieczeństwo społeczne a współczesne państwo

Katarzyna Wardin
International maritime transport and costs of piracy
(Międzynarodowy transport morski i koszty piractwa)


NAUKI HUMANISTYCZNE
I SPOŁECZNE

Joanna Domańska
Opieka nad dzieckiem osieroconym w II Rzeczypospolitej

Mariusz Kardas
Okupacja hitlerowska Helu. Wybrane aspekty

Tomasz Kautz
Przegląd systemu kształcenia nauczycieli w Polsce w latach 1945–2010

Dariusz Nawrot
Polska Marynarka Wojenna po drugiej wojnie światowej w koncepcjach admirała Jerzego Świrskiego2011, nr 3 (186)
Wersja online jest wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma

NAUKI TECHNICZNE

Czesław Dyrcz
Koncepcja bazy danych nawigacyjno-hydrograficznego zabezpieczenia (NHZ) na polskich obszarach morskich


Andrzej Felski, Krzysztof Jaskólski
Analiza dostępności systemu AIS

Leszek Flis, Marek Sperski
Badania odporności balistycznej pancerzy ze stali 10GHMBA na ostrzał pociskami 12,7 mm

Piotr Grall, Cezary Specht
Ocena porównawcza standardów SPS systemu GPS w aspekcie dokładności określenia pozycji


Andrzej Grządziela
Określanie charakterystyk drganiowych silników turbinowych w stanach nieustalonych

Zdzisław Kopacz, Wacław Morgaś
Koncepcja nawigacyjno-hydrograficznego zabezpieczenia na polskich obszarach morskich

Krzysztof Naus, Mariusz Wąż
Dokładność pomiaru kąta poziomego kamerą CCD

Bogdan Szturomski
Analiza wpływu geometrii elementów konstrukcyjnych i obciążeń eksploatacyjnych na stan wytężenia poszycia stalowego cienkościennego wielkogabarytowego zbiornika

Hubert Wysocki
Macierze Fibonacciego generowane przez operacje różnicowe

NAUKI HUMANISTYCZNE
I SPOŁECZNE

Jerzy Będźmirowski
Polsko-francuska współpraca polityczno-militarna a polska marynarka wojenna. Od traktatu wersalskiego do Locarno

Monika Bruszewska-Głombiowska
Działalność księżnej krakowsko-sandomierskiej Kingi (1234–1292) jako przyczynek do dyskusji o roli kobiety w średniowieczu

Krzysztof Ficoń
Elementy potencjałowej teorii bezpieczeństwa wielkich systemów prakseologicznych

Tomasz Kautz
Uwarunkowania procesu wyboru i realizacji studiów przez podchorążych Akademii Marynarki Wojennej


Antoni Komorowski, Iwona Pietkiewicz
Historia techniki morskiej: rozwój systemów świetlnych na latarniowcach

Piotr Łaski, Mateusz Łaski
Uwagi na temat konieczności wojskowej w prawie konfliktów zbrojnych

Jan Rajchel, Krzysztof Załęski
Dowodzenie siłami powietrznymi, aspekt narodowy i sojuszniczy. Uwarunkowania, tendencje i kierunki zmian

Donata Rossa
Współpraca w regionie Morza Śródziemnego jako przejaw realizacji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa2011, nr 4 (187)
Wersja online jest wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma

NAUKI TECHNICZNE

Stanisław Bruski
Conception of the device for monitoring the fuels doses evenness of the marine diesel engines
(Koncepcja urządzenia do monitorowania równomierności dawek paliwa OTSS)

Maurycy Ciupak, Krzysztof Rokiciński
Zastosowanie metody kopuli do dwuwymiarowej analizy wezbrań sztormowych w profilach wodowskazowych Świnoujście i Kołobrzeg

Leszek Flis, Marek Sperski
Eksperymentalna weryfikacja wybranych modeli obliczeniowych balistyki końcowej

Tomasz Kniaziewicz, Leszek Piaseczny
Identyfikacja obciążenia okrętowych silników spalinowych w aspekcie oceny emisji toksycznych składników spalin

Piotr Majewski, Zygmunt Klusek
Expressions of shallow gas in the Gdansk Basin
(Różnorodność form (przejawy obecności) występowania gazu w osadach Basenu Gdańskiego)

Krzysztof Naus, Mariusz Wąż
Dokładność pomiaru odległości dwiema kamerami CCD

Bogdan Pojawa
Charakterystyki okrętowych turbinowych silników spalinowych w stanach pracy ustalonej

Ryszard Studański, Michał Brewka, Agnieszka Studańska, Radosław Wąs
Cyfrowy odbiór sygnałów systemu Inmarsat M

Dariusz Szulc, Arkadiusz Narloch
Wpływ wariogramu na wiarygodność modelu 3d terenu w metodzie kriging

Marcin Zacharewicz
Badania wstępne stanu technicznego niedoładowanego silnika okrętowego na podstawie pomiarów parametrów procesów gazodynamicznych spalin w kanale wylotowymNAUKI SPOŁECZNE

Andrzej Bursztyński, Dariusz Kozłowski
Zdolności sił amfibijnych państw Unii Europejskiej

Gracjan Cimek
W labiryncie pojęć — globalizacja jako kategoria teoretyczna

Bartosz Fieducik
Jurysdykcja karna państw w sprawach terroryzmu morskiego

Iwona Jakimowicz-Ostrowska
Imigracja ludności muzułmańskiej i jej pozycja w krajach Europy Zachodniej po 2001 roku — perspektywa politologiczna

Janusz Janik
Siły trałowo-minowe Polskiej Marynarki Wojennej w systemie bezpieczeństwa morskiego państwa w latach 1945–1955

Alicja Mrozowska
Organizacja pracy przy wydobyciu surowców energetycznych spod dna morskiego

Bolesław Niemierko
Jak mierzyć kapitał ludzki i kapitał społeczny? Edukacyjne perspektywy operacjonalizacji pojęć ekonomicznych

Grzegorz Piwnicki, Adam Klein
Dylematy instytucjonalne Unii Europejskiej na progu XXI wieku

Agnieszka Suchocka
Przemoc symboliczna jako element ukrytego programu kształcenia polskiej szkoły

Zbigniew Witaszek
Rozwój kompetencji menedżerskich przesłanką sukcesu organizacji

Mariusz Wojciszko
Kompetencje naczelnych organów państwa w obszarze obronności

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl