Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
ISSN 0860-889X2010, nr 1, ss. 182


NAUKI TECHNICZNE

Andrzej Felski
Specyfika pomiarów kursu kompasem satelitarnym

 

Leszek Flis
Numerical simulation of balistic impact on 10GHMBA steel armor
(Symulacja numeryczna udaru balistycznego w pancerz ze stali 10GHMBA)

 

Janusz Kolenda
O wyznaczaniu warstwic bezpieczeństwa zmęczeniowego elementów konstrukcyjnych przy jednoosiowych obciążeniach stochastycznych

 

Jerzy Łabanowski, Leszek Piaseczny, Tomasz Olkowski
Wpływ składu chemicznego na właściwości mechaniczne okrętowych pędników śrubowych z brązu BA1055

 

Tomasz Praczyk
Properties of Assembler Encoding
(Własności kodowania Assembler)

 

Grzegorz Rutkowski
Analiza infrastruktury nawigacyjnej w kontekście oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego w delcie Wisły i na Zalewie Wiślanym

 

Grzegorz Rutkowski, Andrzej Królikowski
Ocena głębokości toru podejściowego na południe od Ławicy Słupskiej w aspekcie obsługi jednostek o maksymalnych gabarytach — metoda rozbudowanaNAUKI WOJSKOWE

Andrzej Bursztyński
System logistyczny okrętu

 

Anna Miler
Organizacja Host Nation SuportNAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE

Dariusz Nawrot
Zbrodnia katyńska w dziejach Polskiej Marynarki Wojennej

 

Jerzy Przybylski
Polityka zagraniczna Polski w latach 1926–1939 w relacjach i opiniach polskich dyplomatów
2010, nr 2, ss. 166


NAUKI TECHNICZNE

Daniel Duda, Stanisław Duziak
Naval Ship Code

 

Bogdan Szturomski
Założenia projektowe autonomicznego bezzałogowego pojazdu podwodnego na bazie torpedy SET 53

 

Hubert Wysocki
Model nieklasycznego rachunku operatorów Bittnera dla różnicy wstecznejNAUKI WOJSKOWE

Krzysztof Ficoń
Analiza identyfikacyjna logistycznych makrosystemów transportowych

 

Krzysztof Kubiak
Kontrowersje wokół atolu Okinotorishima jako przykład współczesnego sporu morskiego

 

Anna Miler
Narodowe aspekty Host Nation Suport

 

Zdzisław Śliwa
Bezpieczeństwo regionu Azji Południowo-Wschodniej a roszczenia terytorialne wobec wysp Morza PołudniowochińskiegoNAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE

Tomasz Kautz
Edukacja drogą do bezpieczeństwa

 

Stanisław Musiał
Kształtowanie się francuskiej doktryny obronnej 1944–1949

 

Donata Rossa
Partnerstwo Eurośródziemnomorskie i Unia dla Morza Śródziemnego jako filary bezpieczeństwa w regionie
2010, nr 3, ss. 208


NAUKI TECHNICZNE

Krzysztof Czaplewski, Henryk Nitner
Zabezpieczenie nawigacyjno-hydrograficzne dla potrzeb Marynarki Wojennej RP

 

Czesław Dyrcz
Analiza podsystemów meteorologicznych i hydrologicznych polskich obszarów morskich

 

Czesław Dyrcz, Henryk Nitner
Metodyka projektowania systemów nawigacyjno-hydrograficznego zabezpieczenia (NHZ)

 

Zbigniew Dziopa, Józef Małecki
Wpływ hybrydowego układu wibroizolacji wieży wyrzutni na ruch rakiet wzdłuż prowadnic mobilnego systemu obrony nadbrzeżnej

 

Bogdan Szturomski
Analiza wytrzymałościowa zamknięcia korpusu bezzałogowego pojazdu podwodnego na bazie torpedy SET 53

 

Hubert Wysocki
Rozwiązanie liniowego równania różnicowego w przestrzeni wyników generowanej przez ciągi dwustronne


NAUKI WOJSKOWE


Andrzej Bursztyński
Możliwości jednostek RSOM w zakresie rozwijania morskiego portu wyładunku

 

Krzysztof Ficoń
Optymalizacja makrosystemów transportowych według kryteriów logistycznych

 

Dariusz Kozłowski
Znaczenie doświadczeń z operacji Iraqi Freedom dla działań morskich sił ekspedycyjnych w zakresie obrony przeciwminowej

 

Szymon Niedziela
Tożsamość Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i obrony — wyzwania XXI wiekuNAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE

Iwona Jakimowicz-Ostrowska
Znaczenie państwa narodowego w ponowoczesnej rzeczywistości europejskiej2010, nr 4, ss. 271


NAUKI TECHNICZNE

Krzysztof Baszuk, Leszek Szczęch
Rozwiązania pojazdów bezzałogowych


Adam Charchalis
Problem śrub niepracujących w okrętowych układach napędowych wielośrubowych


Krzysztof Czaplewski, Henryk Nitner
Informacja nawigacyjna i hydrograficzna w systemach nawigacyjno-hydrograficznego zabezpieczenia na polskich obszarach morskich


Piotr Deuszkiewicz, Jacek Dziurdź
Analiza przyspieszeń drgań podpór w różnych stanach pracy silnika LM 2500


Daniel Duda
Uregulowanie prawne dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w zakresie wyposażenia statków w środki i urządzenia ratunkowe w żegludze krajowej


Czesław Dyrcz
Wpływ informacji nautycznej na bezpieczeństwo morskie


Andrzej Felski, Krzysztof Jaskólski
Problem niezdatności informacyjnej systemu AIS


Wojciech Jurczak
Problemy i perspektywy stopów aluminium w zastosowaniu na konstrukcje morskie


Artur Makar
Operation zone of singlesensor passive optonavigational system
(Strefa działania jednosensorowego pasywnego systemu optonawigacyjnego) 

Radosław Pakowski, Mirosław Trzpil
Wykrywanie uszkodzeń w litych elementach łączących wały


Adam Pawlędzio
Ocena stateczności dynamicznej okrętu na podstawie wymagań przepisów Polskiego Rejestru Statków


Bogdan Żółtowski
Diagnostyczny system eksploatacji silników spalinowych


NAUKI WOJSKOWE

Henryk Sołkiewicz
Dydaktyczne dylematy sztuki operacyjnej marynarki wojennej


Mariusz Zieliński
Bezpieczeństwo w porcie lotniczymNAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE

Ewelina Białopiotrowicz, Jerzy Kojkoł
Stereotypy i uprzedzenia w środowisku studentów Akademii Marynarki Wojennej


Tomasz Kautz
E-kultura nauczania-uczenia się


Nikodem Rachoń
Doświadczenie estetyczne w metafizyce naturalizmu empirycznego Johna Deweya


Zbigniew Wojciechowski
Obiekty militarne Półwyspu Helskiego w latach 1920–2006


 

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 419 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl