Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
ISSN 0860-889X2009, nr 1, ss. 152NAUKI WOJSKOWE

Jerzy Będźmirowski
Sytuacja polityczna w basenie Morza Bałtyckiego w okresie międzywojennym a Polska Marynarka Wojenna


Andrzej Bursztyński
Rola i zadania Wojskowego Oddziału Gospodarczego w systemie zabezpieczenia logistycznego Marynarki Wojennej RP


Krzysztof Ficoń
Wykorzystanie funkcji potęgowo-wykładniczej w procesie zarządzania bezpieczeństwem


Dariusz Kozłowski, Krzysztof Ligęza
Budowanie zasobów i zdolności w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony


Henryk Sołkiewicz
Wojna przyszłości — wojną niekontaktową (wg aktualnych poglądów rosyjskich)NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE

Adam Szulczewski, Bogdan Zalewski
Pomorze w granicach Polski Odrodzonej


Zbigniew Witaszek
Leasing w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, cz. II
Uwarunkowania ekonomiczne jako podstawa podejmowania decyzji o wyborze leasingu
2009, nr 2, ss. 150


NAUKI TECHNICZNE

Andrzej Grządziela
Nowoczesne metody pomiaru drgań w identyfikacji błędów technologicznych maszyn wirujących


Wojciech Jurczak, Jerzy Schmidt
Badanie współczesnych materiałów przeznaczonych na pędniki okrętowe


Janusz Kolenda
Stanowiska do badania energochłonności osłon


Zbigniew Korczewski, Marcin Zacharewicz
Organizacja badań diagnostycznych okrętowego tłokowego silnika spalinowego o ograniczonej podatności kontrolnej


Lesław Kyzioł
Wytrzymałość drewna modyfikowanego w złożonych stanach naprężeń, cz. II
Opis matematyczny


Lesław Kyzioł, Krzysztof Świątek
Modelowanie i weryfikacja doświadczalna przebijalności tarczy pociskami


Krzysztof Świątek, Bogdan Szturomski
Zastosowanie zmodernizowanego wahadła balistycznego do prób przebicia pociskiem kalibru 12,7mm materiałów stosowanych na osłony antyterrorystyczne


Józef Urbański, Wacław Morgaś, Mariusz Mięsikowski
Wpływ współczesnych warunków środowiska nawigacji morskiej na jej rozwójNAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE

Andrzej Drzewiecki
Kilka refleksji historycznych w 10. rocznicę wstąpienia Polski do NATO


Dariusz Nawrot
Oficerowie Polskiej Marynarki Wojennej na konferencji pokojowej w Paryżu
2009, nr 3, ss. 172


NAUKI TECHNICZNE

Andrzej Felski, Aleksander Nowak
Metoda weryfikacji systemu nawigacji inercjalnej na okręcie podwodnym


Janusz Kolenda
O wyznaczaniu warstwic bezpieczeństwa zmęczeniowego elementów
przy obciążeniach okresowych


Adam Pawlędzio
Badania modelowe kołysań swobodnych okrętu na wodzie spokojnej


Cezary Specht, Marcin Skóra
Analiza porównawcza wybranych aktywnych sieci geodezyjnychNAUKI WOJSKOWE

Andrzej Bursztyński
Charakterystyka budżetu MON w latach 2001–2008


Szymon Niedziela
Kwestia palestyńska: eskalacja konfliktu 2008–2009


Katarzyna Wardin
Współczesne piractwo morskie zagrożeniem dla międzynarodowego transportu morskiegoNAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE

Gracjan Cimek
Znaczenie geopolityki w warunkach procesu globalizacji


Joanna Domańska
Przemiany organizacyjne domów dziecka w latach 1945–1989


Irina Surina, Anna Suchocka
Wartości jako czynnik kształtowania się „życiowego świata” młodzieży


Katarzyna Zeman
Ideały wychowawcze starożytnej Grecji wobec wyzwań współczesności
2009, nr 4, ss. 195


NAUKI TECHNICZNE

Wojciech Furmanek, Józef Gacek, Ryszard Woźniak
Polska ćwiczebna amunicja strzelecka (OR) — konstrukcja i wyniki badań


Józef Gacek, Leszek Baranowski
Analiza wpływu uproszczenia modelu matematycznego na parametry procesu samonaprowadzania rakiety przeciwlotniczej sterowanej jednokanałowo


Grzegorz Rutkowski, Andrzej Królikowski
Ocena głębokości toru podejściowego na południe od Ławicy Słupskiej w aspekcie obsługi jednostek o maksymalnych gabarytach — metody uproszczone


Marek Sperski
Model obliczeniowy do oszacowania odporności balistycznej pancerzy stalowychNAUKI WOJSKOWE

Marian Kopczewski, Jacek Fabisiak, Robert Kościelniak
Edukacja ekologiczna jako ważny komponent edukacji obronnej społeczeństwa


Mariusz Zieliński
The substance of the naval operational art
(Istota sztuki operacyjnej sił morskich)NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE

Bartosz Fieducik
Program edukacyjny Unii Europejskiej: „Uczenie się przez całe życie”


Jerzy Kojkoł
Polskie spory filozoficzne w latach 1945–1949


Dariusz Nawrot
Dramat ORP „Jastrząb”


Nikodem Rachoń
Nature, situation and experience. Some metaphysical underpinnings of John Dewey’s conception of an aesthetic experience
(Natura, sytuacja, doświadczenie. O pewnych metafizycznych podstawach koncepcji doświadczenia estetycznego Johna Deweya)


Marek Sikorski, Tomasz Kautz
Teoretyczne podstawy kształtowania kompetencji społecznych podchorążych AMW

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl