Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
ISSN 0860-889X

2008, nr 1, ss. 190

NAUKI TECHNICZNE

Włodzimierz Balicki, Zbigniew Korczewski, Stefan Szczeciński
Główne kierunki rozwoju i zastosowań turbinowych silników spalinowych

Artur Cywiński, Marek Zellma
Algorytm interpolacji wartości oczekiwanej współczynnika ekstynkcji wody morskiej za pomocą wielomianowych funkcji sklejanych stopnia trzeciego


Wojciech Jurczak
Wpływ kształtu karbu i prędkości odkształcenia na właściwości dynamiczne stopu AlZn5Mg2CrZr

Andrzej Szymonik
Niezawodność i podatność obsługowa wyrobów obronnych instrumentami regulacji łańcucha logistycznego


Józef Urbański, Wacław Morgaś, Andrzej Felski
Nawigacja morska dziś i jutro: przedmiot, proces, kompetencje


NAUKI WOJSKOWE

Andrzej Bursztyński
Analiza i ocena strat w sile żywej sił morskich w działaniach wojennych, cz.III 
Analiza skutków wykorzystania morskiej broni podwodnej na współczesnym MTDW do zwalczania jednostek pływających


Krzysztof Ficoń
Ilościowy model optymalizacyjny systemu reagowania kryzysowego


Mariusz Kościelski, Ryszard K. Miler, Mariusz Zieliński
Maritime Security Operations (MSO)
(Morskie operacje bezpieczeństwa)


Tomasz Szubrycht
Doktryna Królewskiej Australijskiej Marynarki Wojennej


NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE

Piotr J. Przybysz
A few remarks based on the works of Stefan Morawski and The End of Art by Donald Kuspit
(Kilka uwag opartych na pracach Stefana Morawskiego oraz Końcu sztuki Donalda Kuspita)


Donata Rossa-Kilian
Struktura etniczno-kulturowa regionu Morza Bałtyckiego


Zbigniew Witaszek
Leasing w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej, cz. I


2008, nr 2, ss. 144

NAUKI TECHNICZNE

Andrzej Grządziela
Model dynamiczny oddziaływania wybuchu podwodnego


Janusz Kolenda
Porównawcze miary odporności materiałów na udarowe wgniecenia, nakłucia i nacięcia


Lesław Kyzioł, Leszek Kubitz
Algorytm obliczeniowy drgań swobodnych łopatki wirnikowej


Adam Pawlędzio
Metoda wyznaczania mas wody towarzyszącej okrętu podczas kołysań swobodnych


Józef Urbański, Wacław Morgaś, Cezary Specht
Bezpieczeństwo morskie — ocena i kontrola ryzyka


NAUKI WOJSKOWE

Andrzej Bursztyński
Analiza i ocena strat w sile żywej sił morskich w działaniach wojennych, cz. IV 
Analiza skutków wykorzystania uzbrojenia lotnictwa morskiego oraz artylerii okrętowej na współczesnym MTDW


Joanna Jedel
Cyberprzestrzeń nową płaszczyzną zagrożeń terrorystycznych dla morskich centrów logistycznych


Ryszard K. Miler, Mariusz Kościelski, Mariusz Zieliński
European Maritime Safety Agency (EMSA) in the way to enhance safety at EU seas
(Europejska agencja bezpieczeństwa morskiego w procesie umacniania bezpieczeństwa na morzach UE)


Krzysztof Rokiciński
Wykorzystanie niekonwencjonalnych koncepcji bezzałogowych aparatów latających na jednostkach pływających


Tomasz Szubrycht
Rola sił morskich w polityce państwa


2008, nr 3, ss. 140

NAUKI TECHNICZNE

Jacek Fabisiak
Zagrożenia ekologiczne Bałtyku związane z zanieczyszczeniami chemicznymi — węglowodory


Sławomir Kuźmicki
Właściwości taktyczne okrętów podwodnych z napędem niezależnym od powietrza atmosferycznego

Lesław Kyzioł
Wytrzymałość drewna modyfikowanego w złożonych stanach naprężeń, cz. I
Badania doświadczalne

Janusz Marszałkowski
Symulacyjna metoda badania możliwości morskiego radaru nawigacyjnego

NAUKI WOJSKOWE

Jerzy Będźmirowski
Współpraca polsko-brytyjska a bezpieczeństwo morskie Polski w okresie międzywojennym

Andrzej Bursztyński
Transformacja wojskowego systemu logistycznego w kontekście tworzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP

Anna Miler, Mariusz Zieliński
Misja wielonarodowych sił pokojowych w Republice Czadu (EUFOR Tchad/RCA)

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE

Dariusz Nawrot
Marynarze z Camp de Coëtquidan

2008, nr 4, ss. 130

NAUKI TECHNICZNE

Jarosław Apanowicz, Krzysztof Naus
Technologia „Web Mapping” do monitorowania obiektów dynamicznych w środowisku morskim


Andrzej Banachowicz, Ryszard Bober, Tomasz Szewczuk, Adam Wolski
Badanie wpływu geometrii systemu na dokładność określania pozycji za pomocą odbiornika GPS

Czesław Dyrcz, Wacław Morgaś, Józef Urbański
Maritime navigation affairs of the European Union
(Zagadnienia nawigacji morskiej w Unii Europejskiej)

Andrzej Felski, Aleksander Nowak
Pierwsze doświadczenia z eksploatacji kompasu satelitarnego

Zdzisław Kopacz, Wacław Morgaś, Józef Urbański
Nawigacyjno-hydrograficzne zabezpieczenie działalności na polskich obszarach morskich

Waldemar Mironiuk
The influence of damage parameters of the ship hull on the flooding time of the auxiliary power plant the ship type 888
(Wpływ parametrów uszkodzenia kadłuba okrętu na czas zalania siłowni pomocniczej okrętu typu 888)

Krzysztof Naus
Internetowa transmisja danych AIS do stanowiska automatyzacji nawigacji radarowej


Krzysztof Naus
Możliwości wykorzystania Systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi w zarządzaniu kryzysowym

Arkadiusz Panasiuk
Signaal Modular Combat System Tacticos capabilities during helicopter tasks realization
(Możliwości Modularnego Systemu Bojowego Tacticos firmy Signaal w realizacji zadań wykonywanych przez śmigłowiec)

Leszek Piaseczny, Tomasz Kniaziewicz
Możliwość wykorzystania informacji z systemu AIS w modelowaniu emisji składników spalin z silników statków w rejonie Zatoki Gdańskiej

Tomasz Praczyk, Piotr Szymak, Aleksander Nowak
Multi-agent system of autonomous underwater vehicles — preliminary report
(Wieloczynnikowy system autonomicznych pojazdów podwodnych — sprawozdanie wstępne)

Piotr Szymak
Strategy to steer of underwater vehicle with torpedo-shaped body in environment with affecting sea currents
(Strategia sterowania pojazdem podwodnym o kształcie torpedy w środowisku z prądami morskimi)

Józef Urbański, Wacław Morgaś, Andrzej Królikowski
Integrated Coastal Zone Management; its subject and relations with maritime navigation
(Zintegrowany system zarządzania w strefie przybrzeżnej; istota i związki z nawigacją morską)

Józef Urbański, Wacław Morgaś, Henryk Nitner
The present changes in the subject of maritime surveillance and maritime information management in the European Union
(Aktualne zmiany dotyczące obserwacji morskiej i zarządzania informacją morską w Unii Europejskiej)

 

 

 

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl