Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
ISSN 0860-889X2007, nr 1, ss. 119


Grzegorz Grzeczka, Magdalena Karaś
Wpływ temperatury elektrolitu na parametry akumulatorów stosowanych na okrętach podwodnych


Wojciech Jurczak
Zmodyfikowany kompozyt poliestrowo-szklany
jako przekładka balistyczna dla stopu AlZn5Mg2CrZr


Janusz Kolenda
Energia dysypacji w sprężystolepkim pręcie przy harmonicznych obciążeniach


Zdzisław Kopacz, Wacław Morgaś, Józef Urbański
Infrastruktura nawigacyjna. jej rodzaje, kryteria oceny oraz zasady projektowania


Piotr Przybysz
Art towards globalisation processes (Sztuka a procesy globalizacyjne)


Krzysztof Rokiciński
Geograficzna i hydrometeorologiczna charakterystyka Morza Bałtyckiego jako obszaru prowadzenia działań asymetrycznych


Tomasz Szubrycht
Polityka morska Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej


Zbigniew Witaszek
Kulturowe uwarunkowania negocjacji oraz zasady ich prowadzenia
2007, nr 2, ss. 146


Jerzy Będźmirowski
System szkolenia oficerów rezerwy dla Marynarki Wojennej PRL w latach 1945-1991 a wybrane elementy tego systemu w niektórych państwach NATO i Układu Warszawskiego (cz. I)


Wojciech Jurczak
Wpływ składu chemicznego spoiw na elektrochemiczne pękanie pod naprężeniem złączy spawanych stopu AlZn5Mg2CrZr


Janusz Kolenda
Równania konstytutywne materiałów lepkosprężystych poddanych obciążeniom złożonym


Zdzisław Kopacz, Wacław Morgaś, Józef Urbański
Europejski system monitoringu ruchu statków i informacji


Zbigniew Korczewski
Identyfikacja uszkodzeń tulei cylindrowych okrętowego tłokowego silnika spalinowego w eksploatacji


Zbigniew Korczewski, Marcin Zacharewicz
Diagnostyka symulacyjna układu turbodoładowania okrętowego tłokowego silnika spalinowego


Mariusz Kościelski, Ryszard K. Miler, Mariusz Zieliński
Automated data processing (ADP) systems used by NCAGS organisation (NCAGSORG)
(Zautomatyzowane systemy przetwarzania danych stosowane przez organizację NCAGS)


Lesław Kyzioł
Przestrzeliwanie materiałów niemetalicznych stosowanych na konstrukcje okrętowe


Lesław Kyzioł, Zdzisław Zatorski
Badania statyczne i dynamiczne stopu aluminium PA-47 przeznaczonego na konstrukcje morskie


Krzysztof Rokiciński
Koncepcje okrętów do zwalczania zagrożeń asymetrycznych na przykładzie niemieckiej fregaty typu 125
2007, nr 3, ss. 130Jerzy Będźmirowski
System szkolenia oficerów rezerwy dla Marynarki Wojennej PRL w latach 1945-1991 a wybrane elementy tego systemu w niektórych państwach NATO i Układu Warszawskiego (cz. II)


Andrzej Bursztyński
Analiza i ocena strat w sile żywej sił morskich w działaniach wojennych, cz. I, Teoretyczne podstawy oceny strat w sile żywej


Janusz Kolenda, Lesław Kyzioł
Porównawcza miara dynamicznej twardości metali


Marian Kopczewski, Adam Szulczewski, Robert Kościelniak
Zarządzanie nadmorską przestrzenią powietrzną według standardów NATO


Mariusz Kościelski, Ryszard K. Miler, Mariusz Zieliński
Automatic Identification System (AIS) as a Main Tool of NCAGS ADP Systems
(Automatyczny system identyfikacji (AIS) jako główne narzędzie zautomatyzowanych systemów przetwarzania danych NCAGS ADP)


Krzysztof Rokiciński
Możliwości zastosowania koncepcji sieciocentryczności na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej


Józef Urbański, Wacław Morgaś, Zdzisław Kopacz
Charakterystyka funkcji morskiej państwa. Czynniki warunkujące, ich zmiany oraz skutki


Paweł Wirkowski
Wpływ zmian ustawienia łopatek kierownicy sprężarki osiowej na pracę turbinowego silnika spalinowego


Andrzej Żak
Neuronowy model ruchu pojazdu podwodnego
2007, nr 4, ss. 162Andrzej Bursztyński
Analiza i ocena strat w sile żywej sił morskich w działaniach wojennych,
cz. II, Analiza skutków wykorzystania morskiego uzbrojenia rakietowego na współczesnym MTDW do zwalczania jednostek pływających


Krzysztof Ficoń
Jakościowy model identyfikacyjny systemu reagowania kryzysowego


Wojcech Jurczak
Wpływ prędkości odkształcenia na właściwości mechaniczne stopu AlZn5Mg2CrZr i stali kadłubowej kat. A


Wojciech Jurczak, Janusz Kolenda, Lesław Kyzioł
Porównawcza miara wpływu korozji na dynamiczne właściwości materiałów


Zbigniew Korczewski
Identyfikacja uszkodzeń układów turbodoładowania w eksploatacji silników okrętowych


Mariusz Kościelski, Ryszard K. Miler, Mariusz Zieliński
Maritime Situational Awareness (MSA)
(Wiedza o sytuacji na morzu)


Lesław Kyzioł
Rozkład naprężeń w płycie z drewna modyfikowanego poddanej zginaniu


Piotr J. Przybysz
Kilka uwag o stereotypach i tożsamości narodowej na marginesie powieści Henryka Sienkiewicza Ogniem i mieczem


Krzysztof Rokiciński
Budowa Rurociągu Północnego w świetle bezpieczeństwa Regionu Bałtyckiego
i Rzeczypospolitej Polskiej


Józef Urbański, Wacław Morgaś, Zdzisław Kopacz
Żegluga morska: jej przedmiot, zasady zarządzania oraz zarządzanie jej bezpieczeństwem morskim i ochroną na Południowym Bałtyku


Zbigniew Witaszek
Miejsce i rola sondaży w badaniu opinii społecznej

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl