Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
ISSN 0860-889X




2006, nr 1, ss. 153


Dariusz Rafał Bugajski
Przejście okrętów przez morze terytorialne państwa obcego w prawie i praktyce państw bałtyckich oraz NATO


Tadeusz Dąbrowski
Dwuczęstotliwościowy żyroskop laserowy – pomiar parametru nawigacyjnego


Tadeusz Dąbrowski
Lokalny układ orientacji żyroskopu laserowego i jego dokładność


Jerzy Głębocki, Stanisław J. Kurpiel, Józef Szady
Działania niszczycieli min


Karol Listewnik
Symptomy stanów granicznych okrętowej prądnicy synchronicznej w diagnostyce zestawu zasilania elektrycznego


Stanisław Polanowski
Wygładzanie wykresów indykatorowych ruchomymi obiektami aproksymującymi z więzami łamanymi


Krzysztof Rokiciński
Determinanty konstrukcji nawodnych okrętów uderzeniowych XXI wieku


Krzysztof Rokiciński
Okręty uniwersalne. Możliwości i ograniczenia


Tomasz Szubrycht
Analiza podobieństw operacji militarnych innych niż wojna oraz działań pozwalających zminimalizować zagrożenia asymetryczne




2006, nr 2, ss. 168


Krzysztof Ficoń
Wyznaczanie wieloetapowej strategii rynkowej za pomocą metod programowania dynamicznego


Leszek Flis
Wykorzystanie MSC Marc/Mentat do symulowania spawania cienkich płyt


Wojciech Jurczak
The influence of heat treatment on stress corrosion of Al-Zn-Mg alloys


Lesław Kyzioł
Modelowanie procesu wytrzymałości na rozciąganie kompozytu drewno polimetakrylan metylu


Waldemar Mironiuk, Adam Pawlędzio
Analiza wpływu ujemnej wysokości metacentrycznej na położenie pontonu prostopadłościennego


Adam Pawlędzio
Metoda wyznaczania linii ugięcia kadłuba okrętu


Stanisław Polanowski
Obróbka dyskretnie pomierzonych przebiegów momentu obrotowego i prędkości kątowej w warunkach pracy ustalonej okrętowego zespołu napędowego z silnikiem tłokowym


Krzysztof Rokiciński
Wybrane zagadnienia z zakresu prowadzenia operacji przez siły morskie w rejonach litoralnych


Marek Sikorski
Rozważania o kwalifikacjach pedagogicznych nauczyciela


Tomasz Szubrycht
Znaczenie Morza Śródziemnego w systemie bezpieczeństwa europejskiego


Piotr Szymak, Robert Tomasik
Implementacja podsystemu diagnostycznego okrętowego zespołu prądotwórczego w środowisku „Open Source”




2006, nr 3, ss. 136


Leszek Flis, Bogdan Szturomski
Wstępna ocena wytrzymałości turbiny elektrowni wodnej z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania


Wojciech Jurczak
Właściwości mechaniczne i korozyjne stopu AlZn5Mg1 po modyfikacji pierwiastkami stopowymi


Tadeusz Kasperek
Skutki radiacyjne użycia amunicji ze zubożonym uranem


Sławomir Kuźmicki
Ewolucja napędu okrętów podwodnych od połowy XX wieku


Lesław Kyzioł
Wyznaczanie stałych materiałowych drewna metodą homogenizacji


Lesław Kyzioł
Zastosowanie metody homogenizacji do wyznaczania stałych materiałowych materiału niejednorodnego


Krzysztof Rokiciński
Wymagania dla okrętów przeznaczonych do zwalczania zagrożeń asymetrycznych


Stanisław Swędrak
Planowane terminale gazu LNG w portach polskich - rola transportowego dozoru technicznego w eksploatacji morskich terminali gazowych


Zbigniew Witaszek
Osobowościowe uwarunkowania sukcesu w przedsiębiorczości


Agata Załęska-Fornal
Miary niezawodnościowej i strukturalnej istotności elementów




2006, nr 4, ss. 114


Jerzy Garus
Sterowanie adaptacyjne ruchem robota podwodnego w płaszczyźnie pionowej


Zdzisław Kopacz, Wacław Morgaś, Józef Urbański
Próba przedstawienia zasad stosowania Formalnej Oceny Bezpieczeństwa Morskiego (FSA)


Zbigniew Korczewski
Przegląd działalności dydaktyczno-naukowej Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej


Leszek Piaseczny, Krzysztof Rogowski
Wpływ grubości skrzydła na strukturę i właściwości mechaniczne okrętowego pędnika śrubowego


Bogdan Pojawa
Rozwiązanie problemu niedostatecznej możliwości obciążania silnika GTD-350 na stanowisku laboratoryjnym


Tomasz Szubrycht
Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa


Zbigniew Witaszek
Zarządzanie karierą zawodową w warunkach restrukturyzacji i etatyzacji sił zbrojnych

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl