Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
ISSN 0860-889X
2004, nr 1, ss. 143


NAWIGACJA

Andrzej Felski, Bogusław Jakubowski
Niezawodność systemu nawigacyjnego w kontekście przetwarzania informacji nawigacyjnej

 

Bogusław Jakubowski, Agata Załęska-Fornal
Szacowanie niezawodności systemu nawigacyjnego w kontekście przetwarzania informacji nawigacyjne

 

Tomasz Praczyk
Sieć GRNN w kompresji obrazów radarowych

 

Tomasz Szubrycht, Zbigniew Wiśniewski
Identyfikacja i poprawianie współrzędnych znaków nawigacyjnych obarczonych grubymi błędami wystawienia.TECHNIKA

Zdzisław Chłopek, Leszek Piaseczny
Badania statystycznych właściwości silnika spalinowego w statycznych warunkach pracyNAUKI SPOŁECZNE

Jerzy Będźmirowski
Korpus oficerski i jego przygotowanie do pełnienia służby w polskich siłach morskich po II wojnie światowej (cz. III)


Andrzej Makowski
Legal aspects of use of international maritime forces to fight piracy
(Prawne aspekty użycia sił morskich w zwalczaniu piractwa)

 

Marek Sikorski
Kwalifikacje zawodowe dowódcy

 

Marek Sikorski
Pojęcie i istota umiejętności metodycznych kadry dowódczej
2004, nr 2, ss. 148


Zdzisław Chłopek, Leszek Piaseczny
Badania procesów szybkozmiennych zachodzących w silniku spalinowym

 

Stanisław Dobrociński, Wojciech Jurczak, Bogdan Szturomski
Zagadnienia kontaktowe w analizie stanu naprężenia i odkształceń krańca szyn lądowego podnośnika jednostek pływających

 

Stanisław Dobrociński, Wojciech Jurczak, Bogdan Szturomski
Wyznaczanie rozkładu naprężeń w szynach lądowego podnośnika okrętów na podstawie pomiaru odkształceń i analizy numerycznej

 

Jerzy Garus, Piotr Szymak
Sterowanie rozmyte kursem i zanurzeniem pojazdu podwodnego –
badania symulacyjne i eksperymentalne

 

Zbigniew Korczewski
Badania diagnostyczne okrętowych tłokowych silników spalinowych

 

Lesław Kyzioł
Właściwości materiału porowatego w zależności od zawartości czynnika modyfikującego

 

Tomasz Lus
Problemy eksploatacyjne silników produkcji zakładów „Zvezda” w Marynarce Wojennej RP

 

Marek Łutowicz
Badania wstępne możliwości oceny stanu technicznego układów cylindrowych silnika na podstawie analizy procesu sprężania

 

Adam Olejnik
Charakterystyka podstawowych form konstrukcyjnych układów podtrzymywania parametrów atmosfery w obiektach hiperbarycznych

 

Stanisław Polanowski
Analiza danych pomiarowych z zastosowaniem ruchomych obiektów aproksymujących

 

Witold Stanisławski
Ochrona przeciwporażeniowa w lądowych i morskich sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia
2004, nr 3, ss. 165


Adam Charchalis, Bogdan Pojawa
Metoda diagnozowania układu mechanicznego okrętowego turbinowego silnika spalinowego

 

Stanisław Dobrociński, Leszek Flis
Określanie naprężeń własnych w płycie spawanej

 

Jan Idzikowski, Marek Zellma
Identyfikacja równań dynamiki silnika prądu stałego

 

Ryszard Kłos
Modelowanie matematyczne procesu wentylacji

 

Zbigniew Korczewski, Bogdan Pojawa
Diagnostyka endoskopowa silników okrętowych

 

Lesław Kyzioł
Badania odporności balistycznej kompozytów z zastosowaniem drewna modyfikowanego

 

Waldemar Mironiuk, Adam Pawlędzio, Ryszard Wróbel
Analiza stateczności statycznej pontonu prostopadłościennego o wymiarach LxBxH

 

Hubert Wysocki
O pewnej metodzie funkcji modulujących i jej zastosowaniu do identyfikacji równań Nomoto dla okrętu klasy Mariner

 

Agata Załęska-Fornal, Marek Zellma
Krzywoliniowa funkcja regresji w bazie funkcji sklejanych

 

Andrzej Żak
Model symulacyjny bezzałogowego robota podwodnego

 

Bogdan Żak
Model sytuacji kolizyjnej okrętu jako nieswobodny ruch złożony 
2004, nr 4, ss. 172


Jerzy Będźmirowski
Problematyka morska w dziejach Polski

 

Krzysztof Ficoń
Stosunki międzynarodowe jako cybernetyczny układ ze sprzężeniem zwrotnym 


Wincenty Karawajczyk
Aksjologiczne dylematy przywództwa wojskowego

 

Jerzy Kojkoł
Filozoficzne problemy wychowania wojskowego

 

Krzysztof Kubiak, Witold Kustra
Ewolucja zagrożeń bezpieczeństwa w obrębie obszarów morskich w świetle incydentów z lat 2000–2004

 

Andrzej Łapa
Społeczna percepcja kapelanów Ordynariatu Polowego WP w środowiskach kadry Marynarki Wojennej

 

Dariusz Nawrot
Kształcenie oficerów Polskiej Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii

 

Piotr J. Przybysz
On the Actuality of Aesthetic Values in Knut Hamsun's 'Blessing of the Earth'
(O aktualności wartości estetycznych w książce Knuta Hamsuna Błogosławieństwo ziemi)

 

Krzysztof Rokiciński
Problemy badania systemu dowodzenia okrętem


Tomasz Szubrycht
Sieciocentryczność – mity i rzeczywistość

 

Zbigniew Wojciechowski
Personel Polskiej Marynarki Wojennej w okresie transformacji lat 1918–1922

 

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl