Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE "TESTER OPROGRAMOWANIA"

Opłaty za studia:
1. Całość - 4100 zł - dla absolwentów AMW zniżka 10% = 3690 zł do zapłaty
2. I rata 2100 zł - dla absolwentów AMW zniżka 5% = 1995 zł do zapłaty
II rata 2100 zł -dla absolwentów AMW zniżka 5% = 1995 zł do zapłaty
Dodatkowe informacje o opłatach u dołu strony.

Zniżka za studia 20% dotyczy tylko pracowników AMW.

Zgodnie z uchwałą nr 33/2015 Senatu AMW, absolwentom studiów AMW przysługuje 10% ulga w opłacie całościowej lub 5% ulga w opłacie semestralnej za studia podyplomowe.

Informacje ogólne (program studiów podyplomowych "Tester oprogramowania"):
- czas trwania studiów: 2 semestry.
- przewidywany termin rozpoczęcia zajęć pierwszego zjazdu: październik 2017r.
- planowane zakończenie zajęć – czerwiec 2018r.
- zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
- o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc
(nabór trwa do 08.10.2017 r.).
- absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej.

Wymagane dokumenty od kandydatów:

- wniosek (podanie) o przyjęcie na studia podyplomowe (wzór wniosku);
- odpisu dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia;
- 1 zdjęcie (format legitymacyjny)
- kserokopia dowodu osobistego. 

Dokumenty należy składać w pokoju 210/9 (bud. nr 9, II piętro),
lub przesłać pocztą na adres Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich.

Opłaty:
Opłata za studia podyplomowe wynosi 2100 zł za semestr. Przy wpłacie jednorazowej za dwa semestry opłata ta wynosi 4100 zł.
Uwaga! Opłaty za studia należy dokonać po podpisaniu umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne (podpisanie umów nastąpi na pierwszym zjeździe). Na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 1 lit. g Zarządzenia Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej nr 16/2016 z dnia 01.07.2016 r. w sprawie opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia, opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2016/2017 wydanie świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych wynosi 30,00 zł. Opłaty można dokonać na konto podane w umowie bądź w kasie AMW.

Kontakt:

mgr Martyna Bartkowska
tel. 728 381 985
martyna-bartkowska@wp.pl

inż. Karol Gazda 
tel. 261 262 882
k.gazda@amw.gdynia.pl

Nocleg:
1. Na terenie AMW, istnieje możliwość zakwaterowania w Domu studenckim nr 1. Zniżkę w opłacie za nocleg, uzyskacie Państwo przedstawiając zaświadczenie (o zakwalifikowaniu na I semestr), które otrzymacie na I zjeździe. Telefony kontaktowe: 261 262 863 oraz 261 262 934. 
2. Internat Komandor (vis a vis AMW, obok kina Grom) oferuje miejsca noclegowe w cenie 40 zł/noc po uprzedniej rezerwacji pod numerem telefonu 261 266 584 (limit miejsc jest ograniczony).

 
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl